Investeringer i fremtiden

I Norlys tager vi ansvar for mere end os selv og ønsker at sikre bedre muligheder også for kommende generationer.

Vi er en del af ejerkredsen i flere fremsynede virksomheder; Eurowind Energy, Green Hydrogen Systems og GreenLab, som alle arbejder på en række innovative projekter, der har udvikling af fremtidens energiteknologier til fælles.

På den måde bidrager Norlys til Danmarks ambitiøse klimamålsætning om 70%-reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030.

Eurowind Energy

Det er i produktionen af vedvarende energi, at den grønne omstilling starter, og Eurowind Energy er med helt fremme ved startlinjen med opførsel og drift af vindmølle- og solcelleparker nationalt såvel som internationalt. Norlys er gennem sit medejerskab på 50% i Eurowind Energy med i produktionen af vedvarende energi.

Danmarks største landvindmøllepark

Inden længe står Vindpark Overgaard færdig og dørene slås op til Danmarks største landvindmøllepark, der producerer nok strøm til at dække det årlige forbrug for 66.600   husstande.

Bidrag til elektrificeringen af Danmark

I Eurowind Energys nye strategi har de forpligtet sig til at opføre 350 MW ny energi om året de   næste fem år, som samlet set svarer til strømforbrug for over en million husstande.

Green Hydrogen Systems 

Norlys ejer 18% af Green Hydrogen Systems, som er en ledende leverandør af standardiserede og modulære elektrolyseanlæg – anlæg der bruges til at omdanne vedvarende energi til brint.

Disse elektrolyseanlæg omdanner strøm fra vedvarende energikilder til at producere brint, som kan bruges af busser, biler, nulemmisions-skibe og –tog. Det, ser vi, som et vigtigt skridt for at imødekomme Danmarks klimamålsætning. Denne teknologi kendes også som Power-to-X (PtX).

Green Hydrogen Systems er en væsentlig bidragsyder - nationalt såvel som globalt, når det drejer sig om at drive den grønne omstilling og et energimarked, hvor Power-to-X vil være helt centralt og essentielt for Danmarks klimamålsætning.

GreenLab

GreenLab er godkendt som national, regulatorisk testzone og har dermed status som en væsentlig bidragsyder til at finde fremtidens grønne løsninger. Det er mere konkret en grøn industripark, en teknologikatalysator og rammen for verdens første fuldskala Power-to-X-anlæg.

Norlys var med i etableringen af GreenLab og er i dag majoritetsejer i denne unikke og intelligente energiplatform, der udvikler løsninger til energilagring og ressourceeffektivitet ved at skabe en energisymbiose mellem gas-og elnettet.