Det er nemt at blive tilsluttet fibernet

Følg de 5 enkle trin
– så er du på

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt markerer, hvor på din facade du ønsker at få lagt fiberen ind. Er det ikke sket, når entreprenøren møder op, kan entreprenøren ikke udføre arbejdet.

Se mere i videoen og under trin 1 nedenfor.

Har du spørgsmål?

Hjælp til dit internetprodukt:

Mangler du fx svar på, hvad der er inkluderet i dit produkt, eller har du spørgsmål til hastighed, wifi, priser eller forløbet efter, entreprenøren har gravet et fiberrør ind til dit hus?
Kontakt din internetudbyder.

Spørgsmål til fiberindgravningen?

Fx hvornår og hvordan entreprenøren graver?
Kontakt entreprenøren, der har sendt dig en mail eller ringet til dig.

Markering på huset

Trin 1:
Lav en markering på facaden af dit hus

Du skal markere, hvor på husets facade, du ønsker den udvendige fiberboks placeret.

Markeringen kan fx være et kryds, som du sætter med kridt eller tape. Boksen skal helst sidde på facaden ud mod vejen.

Den indvendige fiberboks placerer vi også ved krydset – bare på den anden side af muren. Vi sørger desuden for at placere den indvendige boks inden for 1 kabelmeter fra det punkt, hvor fiberen føres ind i huset. Se den indvendige boks og hvad du særligt skal være opmærksom på her.

 

VIGTIGT!
Du skal sende et billede af facaden med din markering til den mailadresse, du har fået oplyst af entreprenøren. Skriv din adresse i mailens emnefelt.

Hus

Trin 2:
Entreprenøren graver eller skyder røret ind under jorden til din bygning fra skel eller vej

Når du har lavet din markering og sendt entreprenøren et billede af den, graver han en smal rende ind til din markering. Herefter lægger han et rør til selve fiberkablet i jorden, dækker til og rydder pænt op efter sig. I nogle tilfælde skydes røret ind under jorden. Du behøver ikke være til stede.

Er der allerede trukket et brugbart rør på din grund?
Se mere her

Fiberbokse

Den udvendige fiberboks fås i grå eller sort. Vi opsætter en boks i den farve, der passer bedst til din bygning.

Boksen har målene:
Bredde: 13 cm. Højde: 17 cm. Dybde: 3 cm.

Den udvendige fiberboks kan fravælges efter aftale med vores tekniker. Vi anbefaler at få monteret den udvendige fiberboks, så vi nemt kan hjælpe,  hvis nedenstående problemstillinger skulle opstå:

- Hvis der under installationen er fejl på fiberen eller fiberrøret, så kan fejlen hurtigere udbedres, da der ikke skal aftales ny teknikertid, da slutkunden ikke skal være til stede for at få udskiftet fiberrør eller fiber. 

- Ved overgravning kan fiberen udskiftes uden af slutkunden skal være til stede ved et teknikerbesøg, og forbindelsen kan derfor hurtigere og nemmere reetableres.

Fiber

Trin 3:
Vi lægger fiber ind i røret

Når røret er på plads, kommer vi og lægger selve fiberkablet ind i røret. Du behøver ikke være hjemme imens. Vi er nu klar til at opsætte den udvendige fiberboks og installere den indvendige fiberboks.

Tekniker

Trin 4:
Du får besøg af vores tekniker

Når du bestiller dit abonnement hos en internetudbyder, får du samtidig et installationstidspunkt. På tidspunktet for installation får du besøg af en tekniker fra Norlys – og her skal du være til stede, da vi skal ind i dit hus.

Teknikeren opsætter først den udvendige fiberboks og herefter den indvendige boks på den anden side af muren.

Den udvendige fiberboks kan fravælges efter aftale med vores tekniker. Vi anbefaler den dog.

Har du husdyr? Vær venligst opmærksom på, at holde dyr væk fra det område, hvor teknikeren skal arbejde og færdes.

Hund og fiber

Trin 5: Nu kan du tilslutte udstyr fra din internetudbyder
Efter installationen skal du selv tilslutte routeren og eventuelt andet udstyr fra din valgte internetudbyder. Du vil modtage en vejledning fra udbyderen. Har du fortsat spørgsmål til tilslutningen, skal du kontakte din internetudbyder.

Markering

Vær opmærksom på placeringen af din markering

  • Den indvendige fiberboks placeres på den anden side af din udvendige markering – inden for 1 kabelmeter fra indføringspunktet. Mod merbetaling er det muligt at placere fiberboksen et andet sted, dog maksimalt 20 meter fra indføringspunktet.

    Kontakt din internetudbyder for nærmere information.

  • Boksen skal placeres i stueplan i et tørt og frostfrit rum.

  • Der skal være en stikkontakt inden for en radius af 1,5 meter fra den indvendige fiberboks. Boksen bruger 0,012 kwh/12 watt i timen - svarende til en almindelig energisparepære. Er boksen ikke i brug, behøver den ikke være tændt.

  • Målene på den indvendige fiberboks er: højde 15 cm, bredde 20 cm og dybde 5 cm. Husk at beregne 15 cm friplads under boksen, hvor kablerne skal tilsluttes.


Fiberboks_inde

Jeg har allerede et rør gravet ned på min grund. Kan det benyttes?

Er der allerede gravet et brugbart rør fra fx et teknikrum til skel, kan vi muligvis benytte dette rør. Det kræver dog, at røret er ubrudt, samt at røret enten er udleveret af Norlys, eller at der kan trækkes et Norlys-rør igennem uden problemer. 

Er der tale om et rør, som ender lige uden for soklen, opsætter vi en udvendig fiberboks på facaden af din bygning.

 

For at et eksisterende rør kan benyttes, skal følgende være opfyldt:

  • Røret er ubrudt, samt at røret enten er udleveret af Norlys, eller at der kan trækkes et Norlys-rør igennem uden problemer. 

  • Det er vigtigt, at du laver en tydelig markering af, hvor det eksisterende tomrør findes i skel og være hjemme på selve installationsdagen.

VIGTIGT!
Ønsker du at gøre brug af et eksisterende rør, skal du aftale nærmere med den entreprenør, som har kontaktet dig i forbindelse med fiberprojektet.

Jeg vil gerne selv nedgrave et tomt rør til fiberkablet på min grund – hvad gør jeg?

Du har mulighed for selv at nedgrave det rør, som benyttes til fiberkablet til din bolig. Klik her for at bestille røret 

BEMÆRK: Det er vigtigt, at du følger vejledningen, som følger med røret.