Hvad er Bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen på 100 millioner kroner er et tilskud til etablering af bredbånd. Den er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzoner og sommerhusområder med dårlig internetdækning. Puljen er derfor ikke for alle.

Er du i tvivl, om du kan få tilskud? Læs mere her.

 

Hvordan søger du Bredbåndspuljen?

Vi forstår godt, hvis tanken om en lang ansøgningsproces kan virke lige så tung som langsomt internet. Men bare rolig. Det er slet ikke så svært at ansøge – og vi er klar til at hjælpe, hvis du ønsker det.

Syvmileskridt mod hurtigere internet

Med Bredbåndspuljen kan du tage syvmileskridt mod hurtigere internet. Du skal blot følge nedenstående plan, som får dig godt i gang og sikkert i mål.

  1. Dan en arbejdsgruppe. Allier dig med andre, så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen.
  2. Undersøg, om jeres forening opfylder ansøgningsbetingelserne. Her skal du være opmærksom på pointmodellen, som danner udgangspunkt for tildeling af tilskud.
  3. Saml opbakning lokalt. Du skal indhente fuldmagter og underskrifter, så der er styr på, hvem der er med, hvem der er projektadministrator, og hvor meget egenbetaling, I er villige til at betale.
  4. Annoncer projektet til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside. Projektet skal annonceres i mindst tre uger for at få tilbud fra bredbåndsudbydere.
  5. Vælg jeres bredbåndsudbyder. Hvis ikke I modtager tilbud, er det muligt at kontakte relevante udbydere.
  6. Indsend jeres ansøgning. Det gøres via styrelsens tilskudsportal
  7. Tildeling af tilskud. Får I tilskud eller ej? Det vurderes ud fra pointmodellen, som nævnt i punkt 2.

De 7 skridt beskriver ansøgningsprocessens hovedtræk.

 

Gode råd fra en garvet ansøger

I 2021 fik over 3.500 adresser fordelt på hele 177 områder støtte fra bredbåndspuljen. Henrik Nielsen og arbejdsgruppen mellem Ilskov og Ikast var nogle af de heldige. Vi har været så heldige at hjælpe med projektet, så Henrik og resten af lokalområdet nu får stabilt og hurtigt internet, der er gearet til det moderne liv:

”Vi kunne ikke streame og ungerne kunne ikke game. Vi kunne bare ikke de ting, vi skulle, når vi lever i digitaliseret samfund. Nu kører det fint, der er knald på nettet, så det er perfekt. Nu mangler vi ingenting”, fortæller Henrik og fortsætter:

“Det var lidt omstændigt og noget af en opgave. Vi skulle for det første rundt og stemme dørklokker og overtale dem, der var lidt usikre. Norlys var heldigvis inde over ret tidligt og gav os den rådgivning og hjælp, vi skulle have, og så kørte det.”

Indtast din adresse og se, om du allerede kan få Norlys fibernet.

Kontakt os for råd og vejledning

Vi står klar med gode råd og vejledning – og du får en fast kontaktperson hos os.

Ring i dag, og hør hvordan, du kommer godt i gang.


Kontakt Jens Sørensen: 2459 7667 / 8820 8311