Tilbagebetalingsmodel

Tilbagebetalingsmodellen ser forskellig ud afhængigt af, om den pågældende medarbejder er elkunde hos Norlys, og hvorvidt medarbejderen har elvarme eller solceller.

Her får du overblikket over, hvordan vi beregner tilbagebetalingen. 

Sådan foregår det

Medarbejderen er elkunde hos Norlys

 • Medarbejderen modtager en regning fra Norlys på den el, som er brugt til opladning.
 • På samme regning tilbagebetaler Norlys selvsamme beløb til den samme kWh-pris.
 • Medarbejderen er således helt fritaget for alle omkostninger til opladning - og skal ikke lægge noget ud.
 • Norlys fakturerer leasingselskabet/virksomheden for medarbejderens forbrug til opladning - også til den faktisk kWh-pris.
 • Norlys fakturerer ligeledes leasingselskabet/virksomheden for al opladning på offentligt tilgængelige Norlys ladere og hos roamingpartnere. 

 

 Medarbejderen er IKKE elkunde hos Norlys

 • Medarbejderen modtager en regning fra sin private elleverandør for sit fulde elforbrug på adressen.
 • Medarbejderen modtager kvartalsvis en opgørelse fra Norlys med tilbagebetaling af den del af elforbruget, der vedrører opladning.
 • Tilbagebetalingen er baseret på Forsyningstilsynets priskontrol, som vi er afhængige af for at kunne afregne. Disse gennemsnitspriser er ofte forsinkede.
  • Q4 2022: 464,06 øre/kWh
  • Q1 2023: 363,80 øre/kWh
  • Q2 2023: Afventer
 • Norlys fakturerer leasingselskabet/virksomheden for medarbejderens opladningsforbrug.
 • Norlys fakturerer ligeledes leasingselskabet/virksomheden for al opladning på offentligt tilgængelige Norlys ladere og hos roamingpartnere.

 

Eksempler på tilbagebetalingsbeløb

 

Tilbagebetalingsbeløbet følger retningslinjerne fra Skat. Her definerer man beløbet ud fra, om firmabilisten får sin el fra Norlys, og om vedkommende har elvarme og/eller nettoafregning (solceller).

 

Forudsætninger for udregning:

kWh-pris: 3,75 kr.

Transportbetaling, lokalnet: 0,4375 kr./kWh.

Transportbetaling, system: 0,1404 kr./kWh.

Elafgift: 0,9538 kr./kWh.

Total pr. kWh inkl. moms: 5,2816 kr. 

Uden solceller
eller elvarme

 • Medarbejderen godtgøres 5,2816 kr./kWh
 • Leasingselskabet/virksomheden faktureres 4,5226 kr./kWh

Solceller gruppe 2 og 3 uden elvarme

 • Medarbejderen godtgøres 4,3279 kr./kWh
 • Leasingselskabet/virksomheden faktureres 4,3279 kr./kWh

Solceller gruppe 6 uden elvarme 

 • Medarbejderen godtgøres 4,3722 kr./kWh
 • Leasingselskabet/virksomheden faktureres 4,3722 kr./kWh

Uden solceller, men med elvarme

 • Medarbejderen godtgøres 4,3279 kr./kWh
 • Leasingselskabet/virksomheden faktureres 4,3279 kr./kWh

Solceller gruppe 2 og 3 med elvarme

 • Medarbejderen godtgøres 4,3279 kr./kWh
 • Leasingselskabet/virksomheden faktureres 4,3279 kr./kWh

Solceller gruppe 6
med elvarme 

 • Medarbejderen godtgøres 4,2813 kr./kWh
 • Leasingselskabet/virksomheden faktureres 4,2813 kr./kWh

Bliv klogere på løsningen