Har du spørgsmål til din faktura?

Har du svært ved at gennemskue din regning, eller er du i tvivl om den aktuelle sats for elgiftsrefusion? Vi hjælper dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Kort om dine regninger

Som opladningskunde får du hver måned en regning. Har du Norlys som elleverandør, vil du få en samlet regning for din el- og opladningsaftale.

Regningen er på abonnement og forbrug fra sidste måned.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice, så du sikrer, at dine regninger altid betales til tiden. Desuden slipper du for gebyret ved manuel betaling.

Som opladningskunde får du en regning hver måned. Hvis du også er elkunde, vil din elaftale og din opladningsaftale stå på én samlet regning. Det betyder altså, at du som elkunde ikke længere får en acontoopkrævning hvert kvartal, men nu får en samlet acontoregning hver måned.

Side 1

Første side af din regning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af dit forbrug i seneste periode.

 

Side 2

På næste side af regningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Det er under overskriften "Andre aftaler", at posterne vedrørende Opladning kan findes:

- Opladningsaftale: det månedlige serviceabonnement.

- Refusion af elafgift: modregning af den betalte afgift for el.

- Forbrugstakst: gebyr til Norlys pr. opladt kWh.

- Omsætning via ladestander: modregning af den mængde strøm som gæster har opladt for til den fastsatte kWh-pris på standeren. 

Har du brug for at forstå de punkter på regningen, der omhandler din elaftale, så kan du læse mere her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår modtager jeg min regning?

Din regning vil senest midt på måneden være synlig på Mit Norlys. Er du tilmeldt regning på e-mail vil du også modtage denne midt på måneden.

Din regning dækker over dit faktiske forbrug og opladningsabonnement for den seneste måned + modregning af evt. refusion på ladestrøm. 

Er du tilmeldt Betalingsservice, betales din regning automatisk, og dine betalinger vil fremgå af Betalingsservice-oversigten fra din bank. Det vil ligeledes fremgå tydeligt af din regning, at din betaling foregår via Betalingsservice. Hvis du modtager en regning, hvor det ikke fremgår, at din betaling foregår via Betalingsservice, er det vigtigt, at du selv får betalt regningen via din netbank.

Hvor kan jeg se mine regninger?

Du kan se og downloade alle dine regninger på Mit Norlys under regningssiden. Her kan du også se, om du er tilmeldt Betalingsservice og om dine regninger dermed bliver betalt automatisk.

Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, kan du på regningssiden tilmelde dig, så dine fremtidige regninger automatisk bliver betalt.

Skal jeg betale aconto?

Nej, som opladningskunde betaler du for faktisk forbrug og abonnement. Du vil modtage en regning hver måned.

Hvad er den aktuelle refusionssats?

Du kan altid se den aktuelle og gældende refusionssats her.

Hvor kan jeg se, om jeg får refusion for elafgiften?

På din regning kan du under "Andre aftaler" se, hvor meget strøm du har anvendt på opladning af din bil, og dermed hvor meget refusion du får retur for elafgiften.

Hvad er "minimumsafgift" når vi taler om elafgiften?

Det beløb du maksimalt kan få refunderet fra SKAT er elafgiften minus minimumsafgiften, som pt. udgør 0,4 øre/kWh.

På din regning vil du derfor se en meget lille forskel på den elafgiftssats, som du betaler, og den sats du får retur fra SKAT.