Har du spørgsmål til din regning?

Har du svært ved at gennemskue din regning som firmabilist? Vi hjælper dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Kort om dine regninger

Når du har en ladeboks hos Norlys får du hver måned en regning. Har også du Norlys som elleverandør, vil du få én samlet regning for din el- og opladningsaftale. Det betyder altså, at du som elkunde ikke længere får en acontoopkrævning hvert kvartal, men nu får en samlet acontoregning hver måned.

Regningen er på abonnement og forbrug fra sidste måned.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice, så du sikrer, at dine regninger altid betales til tiden. Desuden slipper du for gebyret ved manuel betaling.

Hvis du ikke har Norlys som elleverandør, modtager du en forbrugsopgørelse for den strøm, som du har brugt til at oplade din elbil derhjemme.

Har du Norlys som elleverandør, kan du se et regningseksempel her.

Har du ikke Norlys som elleverandør, kan du se et eksempel på en forbrugsopgørelse her

Regning med Norlys elaftale

Side 1

Første side af din regning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af dit forbrug i seneste periode.

 

Side 2

På næste side af regningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Det er under overskriften "Andre aftaler", at posterne vedrørende Opladning kan findes:

- Opladningsaftale: det månedlige serviceabonnement.

- Refusion af elafgift: modregning af den betalte afgift for el.

- Forbrugstakst: gebyr til Norlys pr. opladt kWh.

- Omsætning via ladestander: modregning af den mængde strøm som gæster har opladt for til den fastsatte kWh-pris på standeren. 

 

Har du brug for at forstå de punkter på regningen, der omhandler din elaftale, så kan du læse mere her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår modtager jeg min regning?

Du modtager din regning omkring den 6. hverdag i hver måned.

Beløbet der opkræves omhandler abonnement og forbrug fra sidste måned.

Er du tilmeldt Betalingsservice, betales din regning helt automatisk.

Hvor kan jeg se mine regninger?

Du kan se alle dine regninger på Mit Norlys.

Er du tilmeldt Betalingsservice betales dine regning automatisk.

Skal jeg betale aconto?

Nej, som opladningskunde betaler du for faktisk forbrug og abonnement. Du vil modtage en regning hver måned.

Hvad er den aktuelle refusionssats?

Du kan altid se den aktuelle og gældende refusionssats her.

Hvor kan jeg se, om jeg får refusion for elafgiften?

På din regning kan du under "Andre aftaler" se, hvor meget strøm du har anvendt på opladning af din bil, og dermed hvor meget refusion du får retur for elafgiften.

Hvad er "minimumsafgift" når vi taler om elafgiften?

Det beløb du maksimalt kan få refunderet fra SKAT er elafgiften minus minimumsafgiften, som pt. udgør 0,4 øre/kWh.

På din regning vil du derfor se en meget lille forskel på den elafgiftssats, som du betaler, og den sats du får retur fra SKAT.

Forbrugsopgørelse uden Norlys elaftale

Side 1

Første side af din regning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af dit forbrug i seneste periode.

 

Side 2

På næste side af regningen finder du de individuelle specifikationer for hver ydelse. Her ser du alle posterne, der vedrører dit elforbrug i den forrige periode.

Det er under overskriften "Andre aftaler", at posterne vedrørende Opladning kan findes:

- Opladningsaftale: det månedlige serviceabonnement.

- Refusion af elafgift: modregning af den betalte afgift for el.

- Forbrugstakst: gebyr til Norlys pr. opladt kWh.

- Omsætning via ladestander: modregning af den mængde strøm som gæster har opladt for til den fastsatte kWh-pris på standeren. 

 

 

Har du spørgsmål til din elregning?

Den regning, du betaler for din opladningsaftale og dit elforbrug, minder på mange måder om en almindelig elregning fra Norlys - med få undtagelser. Hvis du leder efter svar på spørgsmål til din elregning, kan du læse mere her. 

Forstå din elregning