Opsætning af Fortinet erhvervsrouter

Her finder du alt, hvad du har brug for til opsætningen af din Fortinet erhvervsrouter. Vi har en simpel 3-trinsguide til dig, samt mere information om, hvordan du opretter dit wifi-netværk. Du kan også læse om, hvordan du kan placere eller montere din router.  

3-trinsguide til opsætning af din Fortinet erhvervsrouter 

Med vores tre enkle trin er du hurtigt i gang med din nye erhvervsrouter. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at bruge routerens indbyggede wifi, skal du oprette dit wifi-netværk på din selvbetjening Mit Norlys Erhverv


1. Sæt strøm til din router

Slut routeren til en stikkontakt.


2. Forbind router med fiberboks

Forbind WAN1 (på routeren) med en port i fiberboksen. Du finder dit portnummer i din ordrebekræftelse. 


3. Tilslut udstyr til router

Du kan nu tilslutte dit udstyr til routeren i port 1-3.

Vær opmærksom på, at det grundet software-opdateringer kan tage op til 45 minutter, før dit udstyr er online. Undgå at afbryde strømmen, mens routeren forbinder til internettet. 

Opnå den bedste forbindelse

Placer din router centralt, højt og frit
Placér din router så centralt, højt (gerne 120-140 centimeter over gulvet) og frit som muligt, hvis du ønsker at bruge routerens wifi. Undgå så vidt muligt, at signalet skal bevæge sig igennem vægge og etager.

Brug dit netværkskabel
For at opnå den mest stabile internetforbindelse, kan du tilslutte computere, printere eller telefoner med et netværkskabel i stedet for at bruge dit wifi.

Placer din router væk fra anden elektronik
Hvis du ikke kan tilsluttet et netværkskabel til din digitale enhed, kan du afhjælpe støj fra andet trådløst udstyr ved at flytte det væk fra din router. Fx kan bluetooth-udstyr påvirke wifi-signalet.