Købstædernes Forsikring

Fik I vores Netbank- og Cyberforsikring inden den 15. oktober 2023? Så er I dækket gennem vores samarbejde med Købstædernes Forsikring. 

Ramt af netbankindbrud eller cyberkriminalitet?

  1. Stop skaden ved at få spærret dine konti – kontakt straks din bank
  2. Anmeld skaden ved politiet
  3. Udfyld skadesanmeldelse på denne side hos Købstædernes Forsikring