El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Hvor højt er virksomhedens forbrug?

FAQ

Jeg er solcelle-ejer og skal melde flytning. Hvad gør jeg?

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, vil vi bede dig kontakte vores kundeservice på 7015 1670

Min lejer har meldt flytningen før tid. Hvad gør jeg?

En lejer har altid ret til at framelde sig kundeforholdet ved sin elleverandør, uafhængig af hæftelsesforholdet på lejekontrakten. Såfremt du er ikke er enig i skæringsdato eller aflæsning, skal I afregne dette internt.

Hvornår skal jeg melde min flytning?

Du kan melde din tilflytning tidligst to måneder før flyttedatoen og senest 10 hele hverdage efter.

Hvem skal jeg melde flytning til?

Du skal altid melde flytning til din elleverandør, som efterfølgende informerer netselskabet.

Hvad gør jeg med aflæsning af elmåleren?

Har du en fjernaflæst elmåler, aflæses målerstanden automatisk. Har du ikke en fjernaflæst elmåler, skal du selv aflæse målerstanden og oplyse den til os. Vi sender herefter aflæsningen til netselskabet, der kan vælge at bruge den, hvis de ikke selv har en aflæsning.

Hvorfor er det nødvendigt med en fuldmagt?

En fuldmagt er nødvendig for at sikre, at andre ikke kan melde flytning eller skifte elleverandør på dine vegne.

Hvorfor skal jeg oplyse et CPR-nummer?

De nye regler, der trådte i kraft den 1. april, betyder, at du altid skal oplyse dit CPR-nummer, når du bestiller strøm, og når du flytter.

El-leverandørerne er forpligtet til at sikre sig, at de har dit CPR-nummer, så de kan oprette dig som kunde. Dermed undgår du, at andre tilmelder dig hos en ny leverandør uden din accept, og at der sker fejl på grund af eksempelvis navnesammenfald. Det betyder, at dine rettigheder sikres bedre, og det bliver tryggere for dig at være elkunde.

Dit CPR-nummer er en personfølsom-oplysning og bliver behandlet derefter.

Hvem har lov til at melde flytning?

Både som boligejer eller lejer har du selv ansvaret for at melde flytning til den nye adresse. En udlejer kan kun melde flytning på dine vegne, hvis der foreligger en fuldmagt. Vær opmærksom på, at forsyningen vil blive afbrudt, hvis du ikke vælger en elleverandør.

Skal jeg oplyse, hvem der flytter ind på min gamle adresse?

Nej, du må ikke tilmelde andre uden deres accept og en fuldmagt. Du skal blot sørge for at melde din egen fraflytning og tilflytning, så sørger vi for resten.

Min samlever flytter. Hvad gør jeg?

I hæfter begge juridisk for strømforbruget på adressen, indtil din samlever melder sig fra, eller du oplyser os om ændringen i hæftelsesforholdet.

Opkræver I et gebyr i forbindelse med fraflytning?

Vi opkræver et flyttegebyr i forbindelse med beregning af flytteopgørelsen.

Hvordan ved jeg, at flytningen er registreret?

Når vi har registeret din fraflytning i vores system og gennemført den på skæringsdatoen, vil der blive sendt en flytteopgørelse til dig. Det er dit bevis på, at vi har registeret flytningen samt din mulighed for at se om skæringsdato og aflæsning er korrekt registeret.

Ved tilflytning modtager du en bekræftelse på din bestilling. Den fungerer både som en kvittering, og den er din forsikring for, at vi har registeret dig korrekt på adressen.

Hvorfor har jeg modtaget brev om, at jeg er indsat som ejer?

Ejeren af en ejendom bliver registreret som forbruger og bliver opkrævet for forbruget på lejemålet, hvis den nye lejer ikke vælger en elleverandør. Man bliver automatisk registreret som forbruger hos den elleverandør, som den tidligere lejer havde.

Der vil sandsynligvis være lejere, der ikke får valgt en elleverandør. Som udlejer kan du undgå at komme til at hæfte for lejerens forbrug ved at få underskrevet en fuldmagt, så du kan melde flytning og indgå elaftale på lejers vegne.

Hvis en ny lejer selv har valgt en elleverandør, får den nye lejer automatisk den elleverandør, der er valgt, og fuldmagten træder ikke i kraft.

Jeg er ejer og vil gerne melde flytning på vegne af andre. Hvad gør jeg?

For at du som ejer kan melde flytning og indgå elaftale på lejers vegne, skal du have en underskreven fuldmagt.

Herunder finder du en vejledende fuldmagt, du kan tage udgangspunkt i. Husk at indsætte eget/boligforeningens navn, hvor angivet.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon