El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Sådan kommer din virksomhed i gang med vedvarende energi

I Danmark står erhvervslivet for den største del af energiforbruget. Derfor er danske virksomheder en af nøglerne til at minimere den samlede CO2-udledning. Og virksomhederne er i gang. Det seneste årti er erhvervslivets forbrug af vedvarende energi nemlig steget markant. 


Stigningen i vedvarende energi kan handle om at sætte et godt eksempel for medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Eller det kan handle om, at flere virksomheder kan se en mulighed for at skabe sig en grøn profil. Det er den bløde del.

Men der er også andre gode grunde til at vælge vedvarende energi:

  • Økonomi: For mange i erhvervslivet rimer vedvarende energi på gode gerninger og knap så gode investeringer. Men sådan behøver det ikke forholde sig. Vedvarende energiløsninger kan tværtimod være et led i en større energioptimering, der også giver mening på bundlinjen. For flere virksomheder – især de større af slagsen – bliver vedvarende energiløsninger set som en investering, der gør dem mere konkurrencedygtige på sigt.

  • Forsyningssikkerhed: Vind, solenergi, solvarme og vand løber vi ikke tør for lige med det samme. Og så er vedvarende energikilder heller ikke i samme grad sårbare over for storpolitiske kriser eller naturkatastrofer, der kan resultere i pludselige prisstigninger.

Hero medie

Danske virksomheder viser vejen for vedvarende energi

Ifølge Dansk Energi har 15 ud af de 20 største danske virksomheder konkrete målsætninger for at nedsætte deres CO2-udslip. Eksempelvis har LEGO et mål om at køre udelukkende på vedvarende energi i 2020. 

De største virksomheder er typisk også dem med det største energiforbrug. Derfor er det kun rimeligt, at de også er mest aktive, når det kommer til at minimere deres CO2-udslip. Men det fortæller også en historie om, at de største virksomheder kan se en fidus i vedvarende energi. Den pointe er værd at tage med. Også for små og mellemstore virksomheder.

Hvad er vedvarende energikilder?

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for de energikilder, der ikke er begrænsede reserver af. I modsætning til eksempelvis kul, olie og gas. De mest udbredte vedvarende energikilder er:

Vindenergi

Danmark er et forblæst kystland. Med andre ord: det perfekte udgangspunkt for at udnytte vindenergi. Derfor er det heller ikke underligt, at vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark. 

Faktisk bestod 43% af den samlede danske elproduktion af vindenergi i 2017. Det er den højeste procentsats nogensinde og gør os til det førende land i verden, når det kommer til strøm fra vindmøller.

Vindenergi er oplagt for virksomheder, der gerne vil nedsætte deres CO2-udslip. Det er nemt. Du kan vælge en elaftale baseret udelukkende på vindmøllestrøm i morgen og komme i gang med det samme. De fleste energiselskaber tilbyder en ”grøn” elaftale baseret på vindenergi. I Norlys kalder vi vores elaftale baseret på vindenergi for KlimaEl.

Se mere om KlimaEl for virksomheder

Solenergi

Solens stråler indeholder energi, som kan omdannes til både varme og el. Det sidste ved hjælp af et solvarmeanlæg, det første ved hjælp af et solcelleanlæg. Både solvarmeanlæg og solceller kan integreres i din virksomheds bygninger.

Solvarmeanlæg
Solfangere omsætter solens stråler til opvarmning af vand. Det kan både være vand til bad og vask eller i radiatorer til rumvarme.

Solceller
Solceller bruger solens stråler til at producere elektricitet. Du kender dem typisk fra hustage, men de kan også placeres på facaden eller på jorden.

Tidligere var der store økonomiske fordele i at investere i solcelleanlæg på grund af lukrative skatteregler. I dag er skattereglerne knap så fordelagtige, og det betyder, at investeringen tager længere tid at hente hjem. Men det betyder dog ikke, at solenergi er en uinteressant mulighed.

OBS! Norlys Erhverv kan ikke hjælpe din virksomhed med hverken solvarme- eller solcelleanlæg.

Vandkraft

Energi baseret på vandkraft er en af de mest anvendte former for vedvarende energi på verdensplan, men fylder ikke meget i Danmark på grund af vores flade landskab og rolige vandløb. Vandkraft er mere udbredt i eksempelvis Norge og Sverige med deres mange elve, der fosser ned ad fjeldsiderne.

Dog kan den strøm, der kommer ud af stikkontakten i din virksomhed, alligevel godt stamme fra en norsk elv. Det skyldes, at vi i Norden udveksler energi med hinanden. Så når vinden ikke blæser i Danmark, og vindmøllerne derfor ikke snurrer rundt i Danmark, har vi muligheden for at få strøm fra vores nordiske naboer.

Bioenergi

Vi taler sjældent om bioenergi, men faktisk udgør bioenergi mere end 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi. Bioenergi er energi, der er indeholdt i organisk materiale, og som kan frigøres ved eksempelvis forbrænding. I Danmark bliver bioenergi især brug af kraftværkerne. Flere og flere af de danske kraftværker er gået over til at bruge træpiller, flis og halm i stedet for fossil energi.

Den store fordel ved bioenergi kontra vindenergi og solenergi er, at bioenergi kan lagres.

Sådan kan din virksomhed (også) blive mere miljøvenlig

Der findes andre konkrete muligheder, hvis du ønsker at trække din virksomhed i en mere miljøvenlig retning.


Skift olie- eller gasfyret ud med en varmepumpe

Der er findes stadig små- og mellemstore virksomheder, der bruger gammeldags olie- eller gasfyr til at varme op med. Det er ikke nogen hemmelighed, at olie og gas ikke er den mest miljøvenlige form for opvarmningskilde på markedet. Og så er det heller ikke den mest økonomiske.

Hvis din virksomhed er placeret i et område, der ikke er tilsluttes fjernvarmenettet, er er varmepumper et fantastisk alternativ til olie- eller gasfyret. Det gælder både af miljømæssige og økonomiske årsager.

Her er de forskellige varmepumpetyper, der findes på markedet:

Jordvarmepumper

En jordvarmepumpe (eller et jordvarmeanlæg) udnytter solenergien, der er lagret i det øverste jordlag. Solenergien udnyttes ved hjælp af et nedgravet slangesystem med afkølet væske. Herfra transporteres solenergien til centralvarmeanlægget indenfor.

OBS! Norlys Erhverv kan ikke hjælpe din virksomhed med varmepumper.

Luft til vand-varmepumper

En luft til vand-varmepumpe forvandler varmen i luften udenfor til rumvarme og varmt vand via et centralvarmesystem. Hvor jordvarmepumpen kræver en stor grund, forholder det sig anderledes med luft til vand-varmepumpen. En luft til vand-varmepumpe er ikke større end en stor Weber-grill. Som virksomhed vil man dog typisk have brug for mere end en luft til vand-varmepumpe.

Luft til luft-varmepumper

En luft til luft-varmepumpe udnytter energien i udeluften til at give rumvarme indenfor. I modsætning til luft til vand-varmepumpen kan den ikke give varmt vand. Luft til luft-varmepumper er derfor ikke en komplet løsning. Det skal nærmere ses som et supplement til din eksisterende varmeløsning.

Optimer virksomhedens belysning

Hvis du alligevel er i gang med en miljøvenlig makeover af din virksomhed, er det oplagt at kigge på belysningen. LED-pærer bruger cirka 25% mindre strøm end almindelige lyspærer. Har du store lokaler, der skal holdes oplyst – måske døgnet rundt – er belysning et område, der trækker store veksler på dit energiforbrug.

Genbrug overskudsvarmen

Mange virksomheder – især store produktionsvirksomheder – udvikler store mængder varme i forbindelse med produktionen, som går til spilde. Det er at fyre for gråspurvene i storskala. Overskudsvarme fra produktionen kan genanvendes internt i din virksomhed til eksempelvis rumvarme. Eller du kan sælge den til et fjernvarmeværk og udnytte den på den måde.

Energioptimér din virksomhed

Få en grøn firmaprofil med KlimaEl

Det er (måske) den hurtigste vej til at komme i gang med vedvarende energi. 

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon