Prisen på el: Ved du, hvad der står på din el-regning?

Prisen på el bestemmes i bund og grund af udbud og efterspørgsel. I perioder med meget vind, produceres der - især i Jylland - meget strøm, og prisen er derfor lav. Er vejrforholdene ugunstige, kan vi være nødt til at købe el fra for eksempel norske vandkraftværker, og det får prisen til at stige.

Danmark er en del af det nordeuropæiske el-system, og derfor kan vi også få el produceret i for eksempel Sverige, Norge og Tyskland

Børshandel
Den el, der produceres, handles på den nordiske el-børs Nord Pool i en slags døgncyklus: Først oplyser systemansvarlige i hele Norden, hvor stort udbuddet er for det kommende døgn. Herefter sender el-selskaberne deres købsbud ind, og el-producenterne sætter deres el til salg. Nord Pool matcher så købs- og salgsbud og fastsætter priser for det kommende døgn under hensyntagen til den faktiske kapacitet (udbuddet). På den måde når vi frem til selve prisen på el, afregnet per kWh. Hvis din virksomhed har en fastprisaftale, afspejler el-prisen på jeres regning naturligvis ikke den reelle markedspris.

Lang vej fra producent til stikkontakt
Vejen fra vindmølle eller el-kraftværk og ud til din virksomhed er lang, og det er her, mange af de øvrige poster på elregningen kommer ind i billedet.

Nettarif
Energi net.dk står for drift og vedligeholdelse af den danske el-infrastruktur, og dette arbejde finansieres gennem nettariffen og systemtariffen. Det er en betaling for transmissionen gennem det overordnede net - el-nettets motorveje. Når strømmen når ned i distributionsnettet ude i forsyningsområderne, er det de lokale netleverandører, der står for drift, vedligeholdelse og transporten gennem kabler og ledninger ud til virksomhederne. Dette arbejde betales også via en nettarif, som din lokale el-netleverandør modtager, efter SE Salg har opkrævet dem hos slutkunden.

Offentlige forpligtelser
Posten "Offentlige forpligtelser" dækker, som du kan læse om her, over PSO-afgiften. En afgift, der går til producenter af vedvarende energi.

Afgifter til staten
El-afgift og minimumsafgift er afgifter, som SE opkræver på statens vegne. De er i høj grad politisk bestemte, og ligesom PSO-afgiften kan de ændre sig løbende.

Det får den lokale el-netleverandør
Endelig betaler du abonnement til din lokale el-netleverandør. Prisen for dette bruges til at dække blandt andet administration, kundeservice, drift og vedligeholdelse af nettet. Din lokale el­netleverandør opkræver desuden et mindre beløb, som vi bruger til udvikling af miljøvenlig tiltag.

Det kan du få tilbage
Nederst på din regning fra SE, finder du en oversigt over muligheder for godtgørelse af afgifter. Hvis hele din virksomheds el-forbrug for eksempel går til produktion, får du godtgjort det meste af den post, der hedder "El-afgift". Hvis dit el-forbrug også går til varme, kan du ligeledes få godtgjort en del af det. Der gælder desuden andre regler for PSO-afgiften for virksomheder med et forbrug, der overstiger 100 GWh om året. Ligeledes får egenproducenter- altså virksomheder, der er delvis selvforsynende med el - en reduktion i PSO-afgiften.

Har du spørgsmål?

7015 1679

... eller lad os ringe dig op.
Vi hjælper med at finde den rigtige energiløsning til din virksomhed og vejleder dig i, hvordan du fx opnår den bedste pris på el og naturgas