Så nemt er det at skifte elselskab til Norlys

Vidste du, at det er både gratis og nemt at skifte til Norlys fra dit nuværende elselskab?

Det eneste, du skal gøre, er:

 1. Find din foretrukne elaftale

 2. Udfyld bestillingen

 3. Modtag slutopgørelse fra din tidligere leverandør

 4. Vi leverer fra den aftalte dato, og du får en samlet regning fra Norlys

Se vores elaftaler

Har du brug for hjælp til skiftet?

Ring på 7015 1670 

Vi sørger naturligvis for alt det administrative i forbindelse med skiftet.

Du kan frit vælge, hvem der skal levere din strøm

Tidligere bestemte din bopæl, hvilket elselskab der skulle levere strøm til din bolig. Sådan er det ikke længere.

Faktisk har du siden 2003 frit kunne vælge, hvilket elselskab der skal levere strømmen til din bolig. Alligevel er det kun cirka 7%, der har taget stilling til det – selvom det både er nemt, og der kan være penge at spare.

3 ting du skal have for øje, når du skifter

Mange synes, at det er en uoverskuelig opgave at skifte elleverandør. Men det behøver det ikke at være. Her gennemgår vi, hvad du skal være opmærksom på, så du er godt klædt på:

 1. De fleste elselskaber tilbyder introduktionstilbud med en lav elpris i en bestemt periode. Vær opmærksom på, dels hvor lang den periode er, og dels hvad prisen bliver, når introduktionsperioden er ovre. Det er før set, at prisen stiger så meget, at den samlede besparelse er minimal – hvis der overhovedet er tale om en besparelse.

 2. Når du sammenligner to tilbud på elaftaler med fast pris, skal du have øje for, at tilbud med en kortere løbetid ofte er billigere. Prisstigninger kan dog betyde, at tilbud med en lidt højere pris og længere løbetid kan være den billigste løsning på den lange bane.

 3. Ved aftaler med en variabel pris gælder nogenlunde det samme som med introduktionstilbud. Men vær opmærksom på, hvor lang bindingsperiode du siger ja til.

Det skal du bruge, inden du går i gang

Når du vil skifte elleverandør, er det en god idé at have følgende oplysninger parat:

 • Adresse

 • Aftagenummer. Du skal kun bruge det, hvis vi ikke kan finde adressen i vores system. Du finder aftagenummeret på din elregning. Hvis vi ikke kan finde den nye adresse, du flytter til, er det fordi, du endnu ikke modtaget en regning med et aftagenummer. I så fald beder vi dig om at kontakte kundeservice på 7015 1610.

 • Startdato. Hvis du skifter elleverandør i forbindelse med en flytning, er det typisk den dag, du flytter ind. Hvis du ikke skal flytte, vælger du blot den dato, der passer dig bedst. Husk blot at sikre, at du ikke har en bindingsperiode ved dit nuværende elselskab.

 • Aflæsning af elmåleren på den adresse, aftalen skal være. Det er ikke obligatorisk, men det er en god idé for at sikre, at du kun betaler for dit eget forbrug.

 • Dit årlige elforbrug. Tallet bruger vi til at beregne en pris til dig.

Koster det noget at skifte elselskab?

Det er gratis at skifte elselskab – og du kan skifte lige så tit, du har lyst.

Du skal dog være opmærksom på, at dit elselskab kan afkræve dig et gebyr (typisk 500 kroner), hvis du har indgået en aftale med en bindingsperiode på eksempelvis seks måneder, og du ønsker at træde ud af aftalen, inden de seks måneder er gået.

Du kan typisk opsige din elaftale med et varsel på løbende måned samt en måned.

Hvor meget kan jeg spare ved at skifte elselskab?

Det afhænger blandt andet af, hvor stort dit elforbrug er. Jo større dit elforbrug er, desto mere kan du spare ved at få billigere el.

En gennemsnitsdansker bruger omkring 1.600 kWh om året, og en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger i alt omkring 4.450 kWh om året. Er huset opvarmet via elvarme, jordvarme eller en varmepumpe, kan elforbruget dog nemt løbe op omkring 10.000 kWh.

Kilde: Bolius

Læs her, hvordan dine kilowatttimer bliver målt

Der er stor forskel på, hvad du kan spare ved at skifte elselskab, alt efter hvilken af nedenstående kategorier du passer i.

Hvis du kan spare 15 øre/kWh ved at skifte elselskab, ligger din årlige besparelse omkring:

 • 240 kr. ved et forbrug på 1.600 kWh

 • 668 kr. ved et forbrug på 4.450 kWh

 • 1.500 kr. ved et forbrug på 10.000 kWh

Flytning – hvad skal du gøre, når du skifter adresse?

Når du flytter, skal du huske at fortælle dit elselskab om din flytning. Ellers risikerer du komme til at betale for andres elforbrug. Husk, at det er altid er den person, som flytter ud, der har ansvaret for at informere elselskabet om, at der er sket en ændring på adressen.

Det skal du gøre, når du skifter adresse:

Undersøg, om dit elselskab benytter sig af fjernaflæste målere. Gør de det, aflæser de selv elmåleren. Men er det ikke muligt at fjernaflæse elmåleren, skal du selv gøre det den sidste dag, du bor på adressen. Under alle omstændigheder kan det være en god idé at aflæse måleren og gemme tallet, så du har sikkerhed for, at det er det rigtige tal, der indgår i din slutopgørelse.

Derudover skal du informere din elleverandør om datoen for din flytning og din nye adresse.

Når du har meldt flytning (og har fulgt de to punkter ovenfor), modtager du en endelig slutopgørelse. Det skal ske senest seks uger efter, du er tilmeldt på den nye adresse. Modtager du ikke noget, skal du kontakte dit elselskab.

Hvad sker der, hvis jeg ikke aktivt vælger en aftale, når jeg flytter?

Hvis du flytter ind i en ny bolig og ikke foretager dig noget i forhold til din elaftale, fortsætter du blot med at få din strøm fra det elselskab, der har leveringspligten. Du er altid sikret muligheden for at få strøm. Spørgsmålet er blot, om det også er den bedst mulige aftale, du får, hvis du ikke aktivt afsøger markedet.

Jeg har glemt at aflæse elmåleren. Hvad gør jeg?

Glemmer du at aflæse din elmåler, før du er fraflyttet adressen, må elselskabet selv stå for at gøre det. Det koster dig et gebyr. Og det er under alle omstændigheder ærgerlige penge at skulle af med. Især fordi du hurtigt og nemt kan aflæse elmåleren.

I værste fald kan din manglende aflæsning betyde, at du kommer til at hæfte for en andens elregning.

Undgå at hæfte for andres elregning

Du skal altid huske at aflæse elmåleren og sende resultatet til elselskabet, når du fraflytter en adresse. Der er dog særlige situationer, hvor det er ekstra vigtigt, at du ikke glemmer at aflæse din elmåler og videresende resultatet til elselskabet:

 • Bor du i et bofællesskab, hvor I er flere, der er tilmeldt elselskabet, skal du stadig huske at give elselskabet besked om din fraflytning. Gør du ikke det, kan du komme til at stå til regnskab for en elregning. Det gælder eksempelvis, hvis dine tidligere samboer får problemer med at betale senere hen af den ene eller anden årsag.

 • I tilfælde af skilsmisse og fraflytning af fælles bolig skal du også huske at informere dit elselskab. Her skal du være opmærksom på, at begge parter hæfter for elregningen. Det gælder også, selvom det kun er den ene part, der er tilmeldt elselskabet. 

Vil du undersøge muligheden for at få en bedre elaftale?

Når du flytter, behøver du ikke vælge samme elselskab, som du var kunde hos før. Her har du frit valg på alle hylder. 

Vil du have den bedste elaftale til din husstand?

Se vores elaftaler

Sådan melder du flytning

Når du flytter fra din bolig, stopper du naturligt med at forbruge strøm på adressen. Det skal dit elselskab have at vide.

For at undgå unødige regninger, skal du aktivt melde flytningen, når du flytter. Meld flytning ved at ringe til 7011 5010 eller ved at sende dine flytteoplysninger her. Så flytter vi din gode elaftale med til dit nye hjem.

Vær opmærksom på, at hvis du glemmer at melde flytning, modtager du fortsat regninger for elforbruget på den gamle adresse.

Huskeliste – når du skal flytte (el):

 • Husk at melde flytning til dit elselskab

 • Aflæs din elmåler – både på den gamle og nye adresse (hvis din måler er fjernaflæst, er det ikke nødvendigt)

 • Kontakt dit elselskab for at være sikker på, at de har modtaget din flyttemeddelelse

 • Tilmeld din nye adresse hos et elselskab

Der er forskel på at flytte i lejebolig og egen bolig

Der er forskel på, om du flytter i en lejet bolig eller din egen bolig, når du skal vælge elleverandør. 

Flytter du i lejebolig?

Når du flytter i en lejebolig, vil din udlejer som regel tilbyde dig en elaftale som tillæg til din lejekontrakt. De fleste lejere tænker ikke over det, men faktisk er du ikke forpligtet til at acceptere den aftale, som din udlejer præsenterer dig for. Som lejer er du også fri til at vælge mellem de forskellige elaftaler på markedet.

Så er der en elleverandør i dit område, der tilbyder en bedre aftale, end den din udlejer har valgt, har du ret til at vælge den.

Flytter du i egen bolig?

Køber du dit eget hus eller lejlighed, er den tidligere elleverandør på adressen forpligtet til at sende dig et tilbud på en elaftale.

Som ny ejer har du ret til minimum fem dages betænkningstid til enten at acceptere tilbuddet, indgå en aftale med et andet elselskab eller få afbrudt elforsyningen på din adresse. Gør du ikke noget i forhold til det fremsendte tilbud, træder aftalen automatisk i kraft, når fristen udløber.

Meld flytning her

Hvorfor betaler jeg mere for el i min nye bolig?

Hvis du oplever, at du skal betale mere a conto for el i din nye bolig – uden at dit forbrug samtidig er gået markant op – er der en forklaring på det. Dit forventede elforbrug bliver nemlig beregnet på baggrund af husstandens forbrug det seneste år. Flytter du ind i en bolig, hvor der tidligere er blevet brugt meget strøm, vil din a conto-betaling automatisk blive derefter.

Du kommer dog ikke til at betale for mere el, end du har brugt. Når dit forbrug bliver gjort op, får du enten penge retur eller skal af med et ekstra beløb – alt afhængig af, om du har brugt mere eller mindre end a conto-beløbet.

Hvad betyder a conto?

A conto betyder, at du betaler på forskud. Derfor vil du få penge tilbage ved årets slutning, der modsvarer differencen mellem dit forventede og faktiske forbrug.

Hvordan ændrer du din a conto-betaling?

Du skal kontakte dit selskab, som og ikke er forpligtet til at ændre i dit forventede forbrug. Men hvis du kan sandsynliggøre, at du betaler langt over dit faktiske forbrug, har du en god sag. Det samme gælder naturligvis, hvis du betaler for lidt a conto i forhold dit forbrug.

En flytning er en god mulighed for at skifte

Førhen fik du automatisk en aftale med den elleverandør, der havde forsyningspligten i det område, du flyttede til. Sådan er det ikke længere.


I dag er forsyningspligten erstattet af leveringspligt. For dig som privat forbruger betyder det, at du skal være mere aktiv. Nu får du ikke længere tildelt en elleverandør, men skal selv vælge den leverandør, du gerne vil have.

Til gengæld er alle elleverandører i Danmark nu forpligtet til at levere deres produkt til alle private forbrugere i landet. Det betyder mere konkurrence leverandørerne imellem – til glæde for forbrugerne. Så selvom du i dag skal være en smule mere aktiv som elforbruger, kan du glæde dig over at mere favorable elaftaler.

Skal du flytte? Og vil du undersøge muligheden for at få en bedre elaftale?