Få strøm til variabel pris

Med FlexEl får du en elaftale, hvor din rene elpris bliver fastsat time for time.

Skift til Flex∙El

Vil du udnytte prisdyk?

Når du skal vælge den rette elaftale for dig og din husstand, afhænger valget af, om du er til tryghed til en (måske) lidt højere pris, eller om du ikke har noget imod at løbe en lille risiko for (måske) at spare penge.

Med FlexEl har du mulighed for at udnytte de variable elpriser. Men foretrækker du derimod at have tryghed i budgettet og kunne forudsige, hvad du skal betale for el? Så anbefaler vi, at du læser mere om PuljeEl, hvor prisen låses fast for 3 måneder ad gangen. Vi kan også tilbyde dig vores helt nye produkt KombiEl. Med KombiEl afregnes halvdelen af dit forbrug til en fast pris og den anden halvdel til en variabel pris.

Loading...

Fordele ved vores tre produkter

Elaftale med en fast elpris

Vil du have tryghed i budgettet og kunne forudsige, hvad du kvartalsvis skal betale for el?

Læs mere om Pulje∙El

Elaftale med en kombineret elpris

Vil du udnytte fordelene ved både en fast og variabel elpris? Med dette produkt er halvdelen af din elpris fast og den anden variabel.

Læs mere om Kombi∙El

Elaftale med en variabel elpris

Vil du gerne kunne spare penge, når elpriserne falder? Og er du okay med, at din strømpris svinger?

Læs mere om Flex∙El

Bliv klogere på FlexEl

Se den seneste prisudvikling for FlexEl herunder.
Ved at følge elprisen time for time kan du se, hvornår på dagen det er billigst for dig at bruge strømmen.

Loading...

Det får du med FlexEl

Når du vælger FlexEl fra Norlys, får du en elaftale, der giver dig mulighed for at spare på elregningen ved at bruge strømmen, når den er billigst. De billige timepriser finder du oftest i sommerhalvåret, generelt om natten mellem kl. 00.00 og 05.00, samt når det blæser.

Har du fx en elbil eller en hybridbil, så kan der være mange penge at spare ved at lade bilen op i de timer, hvor elprisen er lav. Eller hvis du fx kan vælge at time vaskemaskinen.

Skift til FlexEl

Bemærk: Har du allerede en elaftale hos Norlys,
kan du tidligst skifte din aftale til den 1. i den næste måned.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg se timepriserne for næste døgn?

Timepriserne for det næste døgn vil typisk være tilgængelige mellem kl. 13-15 hver dag.

Hvorfor er der forskel på prisen i Vest- og Østdanmark?

Forsyningen af el til Danmark er tæt forbundet med vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland via ledninger og kabler over eller under jorden. Der er dog forskel på, hvordan Øst- og Vestdanmark er forbundet med landene omkring os. Sjælland er nemlig forbundet med Sverige og Tyskland, mens Jylland og Fyn har forbindelser med Sverige, Tyskland, og Norge.

Det har betydning for prisen. På grund af de to landsdeles forskellige elforsyning er den pris, du betaler for din strøm, forskellig afhængig af, om du bor i den vestlige eller østlige del af landet.

Den elpris jeg kan aflæse på grafen, er det min samlede elpris?

Nej, den pris du kan aflæse på timeprisgrafen er den rene elpris i kWh.

For at få den samlede elpris i kWh, skal du lægge afgifter og skatter til dit netselskab og staten oven i. For kunder i N1 netområde, er dette 1,49 kr./kWh i gennemsnit.

Vær dog opmærksom på, at afgifterne til netselskabet ofte er lidt højere mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret (oktober - marts). I denne periode er elnettet nemlig mest belastet, og derfor er transporten af strøm dyrest lige her. Her giver det ekstra god mening, at flytte dit forbrug til andre tidspunkter.

Den lidt dyrere vinterperiode betyder så samtidig, at alle andre tidspunkter i løbet af året billigere, end de har været hidtil.

Kan jeg se alle timepriserne på min elregning?

Nej, på din elregning vil du kunne se din gennemsnitlige elpris for regningsperioden. Den gennemsnitlige elpris er beregnet ud fra dit elforbrug og den tilhørende timepris.

Kan jeg få FlexEl?

Ja, alle kunder kan få FlexEl med timepriser.

Du kan skifte til FlexEl her

Sådan udvikler elpriserne sig


Elpriserne svinger hele tiden. De aktuelle priser afhænger af, hvor meget strøm der bliver produceret, og hvor meget strøm der er brug for i øjeblikket.

Regn, vind og varme

Vejr og vind kan have stor betydning for elprisen. Derfor skal vi faktisk ikke kun ønske os varme, men også vådere og mere blæsende vejr, der gør det muligt at producere billig vind- og vandkraft.

Et stigende energiforbrug

Vi bruger strøm, når vi skal lade elbilen, køle vores hus ned og varme det op igen. Efterspørgslen på energi er altså i den grad stigende – og det er prisen også.

En høj pris på naturgas

Prisen på naturgas er fortsat påvirket af konflikten mellem Rusland og Ukraine. Der er stadig bekymringer om gasforsyningen fra Rusland, som potentielt kan falde yderligere eller måske endda ophøre. Det spiller en stor rolle for prisen på gas, som også påvirker prisen på el.

Og alle de andre ting…

Udover regnvejr, blæst og de sædvanlige udbuds- og efterspørgselsforhold, er der en række lige så omskiftelige faktorer, som har betydning for elprisen. Klimapolitikker, råvarepriser, CO2-kvoter og begivenheder rundt omkring i hele verden spiller alle en væsentlig rolle for prisniveauet.