OBS: Har du spørgsmål om tilmelding til indefrysningsordning, energikrisen, priser og el- og gasregningen? Find hjælp og svar her.

El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Ordbog for elmarkedet

Hvem er hvem på elmarkedet? Mange synes det kan være svært at finde rundt i alle de forskellige fagbegreber, der bliver brugt om elmarkedet. Her har vi samlet forklaringer af et lille udsnit af nogle af dem man hører oftest.

Aftagenummer

Alle elmålere har et unikt nummer, der kaldes et aftagenummer. Et aftagenummer er ikke det samme som et målernummer eller et installationsnummer. Ved hjælp af det unikke aftagenummer kan du altid sikre dig, at du er tilknyttet den korrekte måler. Aftagenummeret er på 18 cifre, og du kan enten finde det på din elregning eller få det oplyst hos din nuværende elleverandør.

Datahub

DataHub er et it-system, som ejes og drives af Energinet. DataHub har til formål at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører, der agerer på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne.

Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub. Derudover går mange forretningsprocesser igennem DataHub. Eksempelvis flytninger, skift af elleverandør osv. Netselskaberne indsender måledata fra elinstallationen til DataHub, der videresender måledataen til den relevante elleverandør, som afregner forbrugeren. DataHub fungerer som en kommunikationslinje mellem elleverandør og netselskab.

Energinet

Energinet er Danmarks systemansvarlige transmissionsvirksomhed (TSO). Det vil sige, den virksomhed, der har ansvaret for elnettet og elsystemet i Danmark.  Energinet er ansvarlig for forsyningssikkerheden i Danmark og sørger for, at danskerne har strøm i deres stikkontakter.

Elleverandør

Elleverandøren er den virksomhed, som du har valgt at købe din strøm hos. Norlys er et eksempel på en elleverandør. Elleverandøren køber strøm og sælger den videre til elforbrugerne i Danmark.

Elleverandøren har bl.a. ansvar for: At forbrugernes oplysninger i DataHub er korrekte. Fx ændring af elforbruger på installationsadressen – i fagsprog kaldet flytning samt registrering af CPR-nr./CVR-nr. på elforbrugeren.

At fakturere forbrugeren for elforbrug, afgifter, tariffer og transport i én samlet regning. Netselskaberne og Energinet fakturerer elleverandøren for afgifter, tariffer og transport - brug af etnettet.

At varetage alle forbrugerhenvendelser i forbindelse med aflæsninger og spørgsmål til forbrug.

At levere el til alle husholdningskunder, der anmoder om det – mod betaling.

Kunde

Som kunde skal du aktivt vælge en elleverandør for at få strøm i stikkontakten. Er der problemer eller spørgsmål, er det din elleverandør, du skal kontakte.

Som kunde kan du ved brug af NemID se data for egne elmålere via kundeportalen Eloverblik, som er tilknyttet DataHub. Her har du også mulighed for at give tredjepart adgang til dine forbrugsdata.

Netselskab

Netselskaberne, også kaldet netvirksomhederne, ejer og driver ledningsnettet der transporterer strøm ud til forbrugeren. De har monopol på transporten af strøm i hvert sit geografiske netområde. Du kan derved ikke selv vælge, hvem der skal være dit netselskab.  Det er netselskabernes ansvar at måle forbrug og produktion af elektricitet i deres netområde og indsende data til DataHub. Netselskaberne har også ansvaret for, at der indbetales elafgifter til SKAT af den mængde strøm, der forbruges i deres netområde.

Netselskaberne fakturerer elleverandørerne for at transportere strøm ud til elleverandørernes kunder. Energitilsynet regulerer netselskaberne for at sikre, at den pris, de opkræver, står i rimeligt forhold til de udgifter, der er forbundet med driften af nettet.

Hvor finder jeg min Norlys-regning?

Dine regninger fra Norlys finder du på vores selvbetjening ”Mit Norlys”.

Klik på nedenstående link for at logge ind på ”Mit Norlys”.
https://account.norlys.dk/login

Har du ikke lavet en bruger på ”Mit Norlys” endnu, kan du gøre det her: https://account.norlys.dk/signup

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Ring eller chat

Ring til 7015 1670

Start chat

Åbningstider

Mandag-onsdag kl. 08:00-16:00

Torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 07:00-15:00

Mail

Vi har pt. ekstraordinært lange svartider på vores mails (4-5 uger). Vi anbefaler derfor, at du kontakter os via telefon eller chat.

energi@norlys.dk

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet og Tv


Energi

Chat Udvid chat ikon