Årsrapport 2020

”Vi kan konkludere, at vi har gennemført en effektiv og ordentlig fusion med stor succes. Vi har skabt gode resultater både finansielt og kulturelt og står i en meget stærk position på stort set alle parametre. Vi har dog fortsat en stor og vigtig opgave foran os med at løfte os på kundeoplevelsen, men vi har alt i alt de bedste forudsætninger for at se ind i en spændende fremtid, hvor vi kan udvikle Norlys yderligere.”
Niels Duedahl,
Adm. Direktør
Se fuldt videointerview
Vores dækningsområde
Norlys' elnet
Norlys' teleinfrastruktur
Norlys' lokationer

Norlys i tal

Andelshavere
734.345
Repræsentantskabsmedlemmer
690
Medarbejdere
2.489
Vedvarende
energiproduktion
620
 MWh
Oppetid i elnettet
99,
997
%
Bredbånds-dækning i
forsyningsområde
81
%
Kundeforhold
El- og gaskunder: 693.000
Internet- og tv-kunder: 1.025.000
Kundeforhold i alt
1.718.000
Finansielle nøgletal
EBITDA-margin
2019*
18,9%
2020
22,3%
Beregning

Resultat før af- og nedskrivninger i forhold til nettoomsætning.

Koncernens målsætning 2023

>20%

Resultatet er bedre end forventet og over koncernens målsætning. Nøgletallet er endvidere 3,4%-point bedre end 2019, primært som følge af stor reduktion i omkostnin­gerne.


*De finansielle nøgletal for 2019 er beregnet på baggrund af 12+12-regnskabet.

EBT-margin
2019*
3,4%
2020
5,7%
Beregning

Resultat før skat i forhold til nettoomsætning.

Koncernens målsætning 2023

>5%

På trods af fusionen er resultatet for 2020 bedre end forventet og bedre end 2019.


*De finansielle nøgletal for 2019 er beregnet på baggrund af 12+12-regnskabet.

Soliditet
2019*
64,6%
2020
64,0%
Beregning

Egenkapital i forhold til balancesum.

Koncernens målsætning 2023

>55%

Norlys er en solid koncern, og nøgletallet ligger på et flot niveau sammenholdt med de finansielle målsætninger og på niveau med sidste år.


*De finansielle nøgletal for 2019 er beregnet på baggrund af 12+12-regnskabet.

Cash conversion
2019*
-0,9
2020
0,1
Beregning

Frit cash flow i forhold til resultat før af- og nedskriv­ninger.

Koncernens målsætning 2023

>0

Nøgletallet er markant forbedret i forhold til 2019 og ligger et godt stykke over målsætningen på et meget tilfredsstillende niveau.


*De finansielle nøgletal for 2019 er beregnet på baggrund af 12+12-regnskabet.

Gældsmæssig gearing
2019*
0,4
2020
0,5
Beregning

Nettorentebærende gæld i forhold til resultat før af- og nedskrivninger.

Koncernens målsætning 2023

<3,0

Koncernens gearing ligger på et meget lavt niveau i forhold til de finansielle målsætninger. Norlys-kon­cernen er meget solid og er i begrænset grad finansieret af fremmed kapital.


*De finansielle nøgletal for 2019 er beregnet på baggrund af 12+12-regnskabet.

ROIC
2019*
0,1%
2020
1,8%
Beregning

Resultat før finansielle poster i forhold til investeret kapital (ekskl. finansielle aktiver).

Koncernens målsætning 2023

>3%

Nøgletallet er på et forventet, men ikke helt tilfredsstillende niveau på trods af en klar forbedring i forhold til 2019. Igen i år er nøgletallet negativt påvirket af fusions­omkostninger.


*De finansielle nøgletal for 2019 er beregnet på baggrund af 12+12-regnskabet.

Vi ser tilbage på et særdeles tilfredsstillende år, hvor vi har afsluttet en vellykket fusion. Vores økonomiske performance har oversteget alle forventninger, og vi har taget en lang række skridt i retning mod at udvikle koncernen yderligere.

- Jens Erik Platz,
bestyrelsesformand i Norlys a.m.b.a.
Ikke-finansielle nøgletal
Høj leveringssikkerhed i elnettet
Realiseret
2020
99,997%
Målsætning
2020
99,997%
Målsætning
2023
99,997%
Lave tariffer i elnettet
Realiseret
2020
Blandt de
3 laveste
Målsætning
2020
Blandt de
3 laveste
Målsætning
2023
Blandt de
3 laveste
Net promoter score (NPS)
Realiseret
2020
-18
Målsætning
2020
-10
Målsætning
2023
0
Norlys arbejdsglæde
Realiseret
2020
Index 77
Målsætning
2020
Index 75
Målsætning
2023
Top in Class
Højhastighedsbredbånd i ejergeografien
Realiseret
2020
81%
Målsætning
2020
81%
Målsætning
2023
98%
Grøn omstilling (Eurowind Energy)
Realiseret
2020
620 MWh
Målsætning
2020
600 MWh
Målsætning
2023
1.500 MWh
Kendskab til Norlys-brandet
Realiseret
2020
49%
Målsætning
2020
45%
Målsætning
2023
75%
Antal andelshavere (målepunkter)
Realiseret
2020
734.345
Målsætning
2020
709.000
Målsætning
2023
1.000.000
Flot økonomisk
performance i hele 2020
6.741 mio. kr.
2019
6+12*
8.741 mio. kr.
2019
12+12**
8.349 mio. kr.
2020
 
Omsætning
 
1.147 mio. kr.
2019
6+12*
1.650 mio. kr.
2019
12+12**
1.860 mio. kr.
2020
 
Resultat før af- og
nedskrivninger (EBITDA)
36 mio. kr.
2019
6+12*
302 mio. kr.
2019
12+12**
474 mio. kr.
2020
 
Resultat før skat
 
* 6+12 relaterer sig til koncernregnskabet for 2019, som på grund af fusionen omfatter 12 måneder for det tidligere Eniig a.m.b.a. og kun 6 måneder for det tidligere SE a.m.b.a.
** 12+12 viser regnskabet for 2019, såfremt Eniig og SE havde været fusioneret hele året.

Meget høj arbejdsglæde
i en tid med store forandringer

I efteråret tog vi for anden gang temperaturen på arbejdsglæden i Norlys med udgangspunkt i Ennovas anerkendte spørgeramme.
Svarprocent:
97
 
Arbejdsglæde:
Index 77
"Top in class"
Norlys Vækstpulje støtter gode projekter og initiativer
Norlys Vækstpulje støtter hvert år innovative tiltag og aktiviteter, som bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling, der hvor vores andelshavere bor.
1.001
Ansøgninger i 2020
250
Støttede projekter
18,6
Millioner kr. uddelt
”Jeg er rigtig glad for at få muligheden for at være med til at støtte en masse gode initiativer i vores lokalområder gennem Norlys Vækstpulje. Jeg tror på, at vækstpuljen kan gøre en stor forskel for mange både store og små projekter og på den måde fremme både fællesskabet og den lokale udvikling.”
Lene Schilling Muldtofte,
formand for Norlys Vækstpulje Nord
Se video Se vækstpuljens årsrapport
Store forandringer
for kunderne i 2020

”I foråret fusionerede vi SE’s og Eniigs energiforretninger og samlede vores 700.000 energikunder i Norlys. Det kostede i en periode på den gode kundeoplevelse, som vi gerne vil levere. Vi kan dog med forsigtig optimisme se, at kundetilfredsheden i årets sidste måneder er på vej op i takt med, at vi igen leverer en stabil og god kundeservice”.

Mads Brøgger,
Direktør i Norlys Energi
Fakta om flytningen

Fakta om flytningen

Systemflytning af mere end
300.000
kunder
Fuld juridisk og finansiel sammenlægning af selskaber
Mere end
3 mio.
produktflytninger
Udsendelse af mere end
900.000
samtidige regninger
Kampen
for fiberkunderne

”Som en del af fusionen aftalte vi med Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen, at vi skulle bede alle vores Eniig Fiber-kunder om at tage aktivt stilling til, hvilken udbyder de ønsker i fremtiden. Da Norlys ejer Stofa og Boxer, valgte vi samtidig at træde ud af Waoo-samarbejdet. Vi har derfor gjort en stor indsats for at få Eniig Fiber-kunderne til at vælge at blive i Norlys ved at vælge Stofa eller Boxer.”

Sune Nabe Frederiksen,
Direktør i Norlys Digital
Mere om udtrædelsen af Waoo
Grøn strøm til
600.000
private energikunder
Fra årsskiftet får 600.000 Norlys-kunder grøn strøm uden merpris. Det betyder, at vi forpligter os til at købe den store mængde strøm, som vores kunder forbruger, fra vedvarende energikilder. På den måde er vi med til at styrke behovet for, at der produceres mere grøn energi.
Stærkt samarbejde
med Eurowind Energy
I forbindelse med fusionen til Norlys samlede Norlys og Eurowind Energy alle aktiviteter inden for vedvarende energiproduktion i Eurowind Energy med en ejerandel på 50% til hver.
50/50
ejerskab mellem Eurowind
Energy A/S og Norlys a.m.b.a.
620
MW vind- og solcelleparker
i Danmark og Europa
375.000
husstandes
årlige strømforbrug

Norlys Energy Trading
– nyt europæisk kraftcenter for kommerciel energihandel

I 2020 har Norlys og Eurowind Energy udvidet samarbejdet yderligere med etableringen af Norlys Energy Trading. Ambitionen er at skabe et europæisk kraftcenter inden for vedvarende energi og kommerciel energihandel og i fællesskab opnå betydelige markedsmæssige synergier mellem produktions- og forbrugsleddet i den sammenhængende, grønne værdikæde.
Læs mere
”Samarbejdet med Norlys er vokset gennem de seneste år, og vi har et fælles mål om at bidrage massivt til den grønne omstilling gennem aktiviteterne i Eurowind Energy. Samtidig har vi nu taget skridtet videre og etableret Norlys Energy Trading, og jeg glæder mig meget til at vi sammen kan udnytte de fælles synergier, som er en af forudsætningerne for fremtidens grønnere samfund”
Jens Rasmussen,
CEO i Eurowind Energy
Elnettet driver
den grønne omstilling

”I 2020 har vi samlet investeret 772 millioner kroner i elnettet. Et beløb, som vi forventer vil stige i de kommende år som følge af grøn omstilling og investeringer i det aldrende elnet. Derfor arbejder vi intensivt med Asset Management, så vi sikrer, at vi foretager investeringerne på de rigtige områder og til rette tid”

Jesper Barslund,
COO i Norlys og bestyrelsesformand i N1

Fakta om Netselskabet N1

Norlys ejer Jyllands største elnetselskab, N1, som forsyner ca.
750.000
hjem og virksomheder med strøm
Norlys’ andelshavere får i 2020, 2021 og 2022 næsten
1,5 mia
kroner i en ekstraordinær rabat via N1
Elnetkunderne
har strøm i kontakten i
99,997%
af tiden
I 2020 oplevede
elnetkunder kun gennemsnitlig
14,53
minutter uden strøm
Fibernet til flere
end 50.000 nye adresser
I forbindelse med fusionen lovede vi vores 735.000 andelshavere,
at de alle vil have adgang til hurtigt internet inden udgangen af 2023.

”Med etableringen af fibernet til flere end 50.000 nye adresser i 2020 har vi sat ny rekord for fiber-udrulningen og har samtidig nået 30 procent af vores mål frem mod 2023. Samtidig har corona-pandemien gjort det endnu tydeligere, hvor vigtig en stærk internetforbindelse er for muligheden for at arbejde og modtage undervisning hjemmefra”.

Torben Poulsen,
direktør i Norlys Tele
Læs mere
650.000
andelshavere har adgang til fibernet ved udgangen af 2020
40 %
af Danmark dækkes arealmæssigt af Norlys fibernet
Norlys investerer årligt ca.
1 mia.
kroner i fibernettet
Et åbent fibernet og flere valgmuligheder for andelshaverne
I 2020 har Norlys budt seks nye indholdsleverandører velkommen på sit fibernet,
og vores andelshavere kan nu vælge frit blandt i alt 10 udbydere.

”Vores ambition er, at alle husstande får de bedste produkter og den bedste forbindelse på adressen. Vi er derfor glade for, at vi nu har adgang til hele Norlys’ fibernet, så vi kan tilbyde fleksible tv-løsninger og internet fra YouSee, lynhurtigt bredbånd fra Hiper og digitale erhvervsløsninger fra TDC Erhverv til husstande og virksomheder i det meste af Jylland.”

Christian Morgan,
strategidirektør i Nuuday
”Der sker jo en markant udvikling både på energi- og teleområdet i disse år, og Norlys spiller qua sin størrelse og position en aktiv rolle i meget af det, der sker. Jeg synes derfor, at det er helt rigtigt set at supplere de eksisterende kompetencer i divisionsbestyrelserne med eksterne medlemmer, der kan styrke arbejdet yderligere”.
Anders Eldrup,
erhvervsmand og eksternt bestyrelsesmedlem
i Norlys Energi
”Vi anser Norlys for at være en ambitiøs og ansvarlig vækst-virksomhed med en appetit på at gøre en forskel for samfundet, kunderne og for andelshaverne. Ambitionerne udleves bl.a. i form af bedre udnyttelse af IT til at optimere virksomheden, hvor NNIT agerer digital transformationspartner. Det matcher i flot stil med vores egen aspiration, der lyder: ”Make a mark in business and society: bringing digital transformation to life”.
Torsten Bielefeldt Schlägelberger,
Corporate Vice President, NNIT A/S
Samfundsansvar i Norlys
Som andelsselskab ligger det i vores DNA at tage ansvar for mere end os selv.
Derfor arbejder vi i Norlys med samfundsansvar med udgangspunkt i seks af FN’s 17 verdensmål:
Det vi laver
Det vi er som virksomhed
Organiseringen og CSR-strategien i Norlys fastlægges i starten af 2021, hvorefter den endelige baseline og de fremadrettede mål bliver fastlagt.
Forventninger til 2021
Der skal investeres for at kunne høste
Vi vil fortsætte arbejdet med sammenlægning af forretningerne, selskaberne,
systemerne og processerne efter fusionen og har desuden følgende forventinger til 2021:
 • Driftsresultat før afskrivninger
  (EBITDA) på ca.
  2.000
  mio. kroner
 • Resultat før skat
  på mere end
  470
  mio. kroner
 • Sikre fusionssynergier
  på mindst
  250
  mio. kroner i 2021 og fremover
 • Fusions- og
  integrationsomkostninger
  50
  mio. kroner
 • Fibernet
  til yderligere
  50.000
  adresser
 • Investeringsniveau
  2.400
  mio. kroner
 • Tarifrabat til andelshavere
  på knap
  500
  mio. kroner
Driftsresultat før afskrivninger
(EBITDA) på ca.
2.000
mio. kroner
Resultat før skat
på mere end
470
mio. kroner
sikre fusionssynergier
på mindst
250
mio. kroner i 2021 og fremover
Fusions- og
integrationsomkostninger
50
mio. kroner
Fibernet
til yderligere
50.000
adresser
Investeringsniveau
2.400
mio. kroner
Tarifrabat til andelshavere
på knap
500
mio. kroner