Sådan køber vi ind

Vores indkøbsproces består af fire trin, der dækker de mange aspekter af indkøb, som vi dækker.

Trin 1: Strategi og planlægning

Processen indledes med at udarbejde strategier for de forskellige indkøbskategorier. Det gør vi i tæt samarbejde med centrale interessenter. Formålet med strategierne er at identificere og prioritere de enkelte indkøbsprojekter, så vi sikrer, at vi når en række strategiske mål og KPI’er, som er sat for både indkøbsafdelingen og Norlys-koncernen. Her bruger vi også i høj grad vores leverandører som sparringspartnere, for at holde os ajourført på markedskarakteristika, trends og best practice.

Trin 2: Udbud

Med udgangspunkt i strategien kører vi udbud i tæt samarbejde med vores interessenter, som har ansvaret for at udarbejde kravspecifikation på det produkt eller service der skal indkøbes. Vi har systemer og specialister til rådighed, for at sikre at udbuddet er så faktabaseret som muligt og synergieffekter kan identificeres og opnås. Vi afsøger markedet for potentielle leverandører og her kan det være en fordel, at du har registreret dig som potentiel leverandør til Norlys, da listen af registreringer tjekkes før hvert udbud.

Selve udbudsprocessen kan, afhængig af dets karakter og omfang, indeholde indhentning af information, forslag til løsning og indhentning af tilbud sammenholdt med en række krav og kriterier, vi stiller vores leverandører. Alle informationer analyseres og evalueres, og der forhandles med de leverandører, der på baggrund af evalueringskriterier, har givet det bedste tilbud. Slutteligt indgås der kontrakt.

Trin 3: Implementering & drift

Når kontrakten mellem Norlys og leverandøren er på plads, bliver ansvaret for kontrakten videregivet til forretningen. Den daglige håndtering af kontrakten foregår i et nært samarbejde med Norlys' indkøbsafdeling. Der vil løbende blive fulgt op på, hvordan samarbejdet med leverandøren går, og hvordan leverandøren klarer sig med det primære formål at forbedre samarbejdet løbende og sikre, at alle leverancer og aftaler bliver overholdt af alle involverede parter.

Trin 4: Udvikling

Sidste trin i processen fokuserer primært på udvikling. Udvikling af samarbejdet med vores leverandører og ikke mindst de produkter og services de leverer med kontinuerligt fokus på innovation, grøn omstilling, bæredygtighed og omkostningsminimering.

Gå tilbage til forsiden af 'Indkøb'