El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Forstå din gasregning

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå hvorfor din gasregning ser ud, som den gør. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi håber, kan gøre din gasregning lettere for dig at overskue.

Derfor ser din gasregning ud, som den gør 

Vi guider dig gennem din gasregning side for side, så du får du svar på, hvad de forskellige poster, begreber og beskrivelser på din gasregning betyder. På den måde får du et bedre indblik i, hvad du reelt betaler for. 

Din regning fra Norlys består af:

  • En samlet oversigt over, hvad du skal betale
  • En opgørelse af dit reelle gasforbrug
  • En acontoregning for det aktuelle kvartal (acontoraten). Dette beløb er et estimat baseret på tidligere forbrug eller de oplysninger, vi har modtaget ved din bestilling.

Herunder gennemgår vi din gasregningen side for side og forklarer, hvad de enkelte poster og sektioner betyder.

Side 1

Her får du overblik over det samlede beløb, som du skal betale. Medmindre andet er aftalt, modtager du en gasregning 4 gange årligt. Første side indeholder:

  • en opgørelse af dit gasforbrug for forrige år.
  • et acontobeløb, der er beregnet på baggrund af dit forventede forbrug.

Differencen mellem disse to poster viser, om du skal betale ekstra eller have penge retur.

Regningens første side indeholder desuden dit kundenummer samt din pinkode, som du skal bruge for at kunne logge på Mit Norlys.

Side 2

På side to finder du en udspecificeret regning, hvor du kan se de forskellige poster, som din samlede gaspris består af, samt hvilke interessenter du betaler til via din gasregning. 

Der er to interessenter du betaler til via gasregning:

  • Dit energiselskab (der indkøber din gas og sælger den videre til dig. Det er dit valg hvem du ønsker, der skal levere din gas).

  • Dit distributionsselskab* (i Danmark har vi et samlet distributionsselskab, Evida, og det er dem der ejer gasledningerne og gasmålerne).

*Evida opkræver afgifterne på vegne af staten og nødforsyningsafgiften på vegne af Energinet. Distributionsbetalingerne opkræves på vegne af Evida.

Den del af gasprisen som opkræves til Evida, har hverken du eller dit energiselskab indflydelse på. 

Side 3

Her kan du se, hvor meget du skal forudbetale for den kommende periode. Estimatet er baseret på de samme poster som på side 2.

Vi modtager dit forventet forbrug fra Evida og ved hver aconto rate betales der for en fjerdedel af det forventet forbrug.

Sådan kan du betale din gasregning


Du kan betale din gasregning hos Norlys med nedenstående betalingsmetoder:

Se mere om gebyr og renter her.

 

Det betyder posterne på regningen


Når du kigger på din gasregning, vil du se, at den består af en række forskellige poster.
Vi gennemgår her, hvad de forskellige poster dækker over.

Naturgas VariabelPris (eller anden gasaftale med Norlys)

Er navnet på dit gasprodukt og dækker over din betaling for gas i perioden.

Abonnement, Norlys Energi

Dækker dit abonnement hos Norlys i den angivne periode.

Transmission

Dækker omkostninger til selve transporten af gas i Energinets ledninger og de udgifter, der kan være forbundet med transporten. Prisen for transmission fastsættes en gang årligt af Energinet.

Distributionsabonnement

En fast abonnementspris til dit distributionsselskabet Evida.

Distributionstarif

Betaling til dit distributionsselskab Evida for transporten af gassen i den del af naturgasnettet, som ejes af dem. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Nødforsyningstarif

Opkræves af dit distributionsselskab Evida på vegne at Energinet. Alle danske forbrugere er med til at betale for det nødforsynings-beredskab, som Energinet er forpligtet til at sikre. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Naturgasafgift, NOx-afgift og Co2-afgift

Alle tre er energiafgifter til staten. De fastsættes af staten og skal betales uanset, hvem du vælger som gasleverandør. Afregnes pr. m³ gas, du bruger.

Én samlet regning fra din gasleverandør

Der er mange forskellige poster på gasregningen. Det skyldes, at du både skal til betale til staten, dit distributionsselskab og din gasleverandør, hver gang du bruger gas. Selvom du skal betale til tre forskellige aktører, får du kun én gasregning, da Norlys opkræver betalingen på vegne af stat og distributionsselskab.

Hero medie

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Vi hjælper gerne med at forstå din elregning. Du har altid mulighed for at henvende dig til vores kundeservice.

Ring til os på

7015 1670

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon