Afgifter og gebyrer

Der er forskellige afgifter, renter og gebyrer, der har indflydelse på, hvordan din naturgasregning ser ud.

Gebyrer og renter

Eksklusiv moms Inklusiv moms

Slutopgørelse ved flytning

65,00 kr.

81,25 kr.

Ændring af skønnet opgørelse

80,00 kr.

100,00 kr.

Betaling via indbetalingskort (sendt på e-mail eller brevpost)

40,00 kr.

50,00 kr.

Betalingsgebyr via OIO

8,00 kr.

10,00 kr.

Betalingsgebyr, manuel modtagelse af betaling

40,00 kr.

50,00 kr.

Regningskopi

35,00 kr.

43,75 kr.

Udbetaling via PBS, LS og NemKonto

0,00 kr.

-

Check/bankoverførsel

100,00 kr.

momsfri

Betalingsgebyr via Betalingsservice

8,00 kr.

momsfri

Betalingsgebyr via Leverandørservice

8,00 kr.

momsfri

1. Rykker

100,00 kr.

momsfri

2. Rykker

100,00 kr.

momsfri

Kompensationsgebyr

310,00 kr.

momsfri

Rentesats for sen betaling

Nationalbankens udlåbsrente + 8%

 

Betalingsaftale

100,00 kr.

momsfri

Uretmæssig opsigelse af kontrakt + betaling i hht. vilkårene fra Norlys Energi

10000,00 kr.

12500,00 kr.

Rentepolitik

Renter

Betaler du en elregning efter forfaldsdatoen, skal du betale renter fra forfaldsdagen og frem til betalingsdagen

Rentebeløb på elregningen

Tilskrevne renter tilføjes den næste elregning. Rentebeløbet vil optræde på elregningen med teksten: "Rente "dato" (momsfrit)". Der er ingen nedre grænse for, hvor små rentebeløb der vil optræde på elregningen. Selv rentebeløb på 1 kroner vil være at finde derpå. Du betaler ikke moms af evtuelle tilskrevne renter.

Rentesatsen

Norlys' rentesats er Nationalbankens udlånsrente +8%. Se den aktuelle udlånsrente på Nationalbankens hjemmeside - under emnet "markedsinfo".

Rentens størrelse er fastsat ved lov, og det fremgår af Rentelovens § 5, at renten fastsættes efter forfaldsdagen til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats (Nationalbankens udlånsrente) med et tillæg på 8%.

Forfaldsdatoen

Norlys' forfaldsdatoer vil altid være en bankdag.

Er den normale forfaldsdato en lørdag, søndag eller helligdag, vil forfaldsdatoen blive flyttet til næstkommende bankdag.

Betalingsdagen

Alle indbetalinger til Norlys bliver registreret med betalingsdatoen, der er den dag, vi modtager en kontant betaling, den dag vi modtager en check med posten, den dag du betaler et girokort på posthuset eller overfører beløbet via homebanking.

Renteberegningen

Norlys' renteberegning tager udgangspunkt i Rentelovens § 3, stk. 1 og en vejledning fra Dansk Energi til elselskaberne.

Rentelovens § 3, stk. 1 siger:
"Rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen".

Dansk Energis vejledning præciserer Renteloven:
"Betaler en skyldner for sent, skal der kræves renter fra forfaldsdagen og frem til betalingsdagen. Dvs. er forfaldsdagen den 3. august og der betales den 7. august, så skal der betales renter for den 4., 5., 6. og 7. august - i alt 4 dage. Rente kan ikke kræves for selve forfaldsdagen."
Betaler du elregningen efter forfaldsdato, vil der blive beregnet rente - også selvom du betaler inden den dato, hvor der normalt vil blive sendt en rykkerskrivelse til dig, hvilket også opfylder Rentelovens regler.
Regninger på beløb under 400 kr. får ikke rykker, men fakturabeløbet vil automatisk bliver overført til næste regning. Derfor pålignes der renter i hele perioden (typisk 3 måneder) frem til næste regning. Rentebeløbet vil dog maksimalt udgøre ca. 10 kr. i disse tilfælde. Havde vi sendt dig en rykker, vil det koste et rykkergebyr.

Renter, der skyldes en for sen betaling af et skyldigt beløb, kaldes også morarenter.

Kompensationsgebyr – nyt gebyr for erhvervskunder

Fremover vil der blive indført et såkaldt kompensationsgebyr. Kompensationsgebyret er et gebyr, som bliver opkrævet sammen med rykker 1.

Det betyder, at en erhvervskunde opkræves kompensationsgebyret ved overskridelse af betalingsfristen på den oprindelige acontoregning (rykker 1).

Det gælder store som små, idet det er alle kunder med et CVR-nummer.

Rykker 1

100 kroner

Kompensationsgebyr

310 kroner (momsfrit)

I alt

410 kroner

Rykker 2 samt det senere rykkerforløb fortsætter uændret for alle – uanset om det er privat eller erhverv.

Hvorfor skal du betale kompensationsgebyr?

Pr. 1. marts 2013 trådte en ny bestemmelse i renteloven (§9a, stk. 3) i kraft. Den giver mulighed for, at kreditor må opkræve et kompensationsgebyr på 310 kroner udover allerede gældende gebyrer, hvis den oprindelige betalingsfrist ikke overholdes.

Det er således kun et gebyr, der er gældende, når to erhvervsdrivende handler sammen. Gebyret må ikke opkræves over for private personer.

Gebyret er fastsat af Justitsministeriet, og kreditors krav for kompensationen kan ikke ændres eller udelukkes ved aftale - men gebyret kan naturligvis undgås ved rettidig indbetaling.

E-faktura

I 2011 blev der ændret formater på E-faktura, så det nu er EU-standarden OIOUBL, der er gældende. Det betyder, at offentlige myndigheder modtager to filer i dette format – en standardregning og en ekstra specifikation vedrørende forsyningssektoren. Som et supplement kan du fortsat se dine regninger ved at logge ind på Mit Norlys.