OBS: Har du spørgsmål om tilmelding til indefrysningsordning, energikrisen, priser og el- og gasregningen? Find hjælp og svar her.

El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Ofte stillede spørgsmål til repræsentantskabsvalget

Repræsentantskabsvalget i Norlys a.m.b.a afvikles i henhold til andelsselskabets vedtægter og valgregulativ.

Valgfasen: Om at stemme

Hvem kan stemme til valget?

Du kan stemme til valget, hvis du er andelshaver i Norlys a.m.b.a. og bor i et område med valg.

Du er andelshaver, hvis du har en elmåler, der er tilsluttet Norlys’ elnet – også selvom du ikke er kunde ved Norlys.

Tjek, om du er andelshaver:
Indtast din adresse her – hvis der står N1 a/s, er du andelshaver.

Du kan stemme, hvis der er valg i dit valgområde. I 2023 er der valg i følgende valgområder:
Valgområde 1 – SønderborgValgområde 2 – Sønderjylland Øst
Valgområde 3 – Sønderjylland Vest
Valgområde 5 – Sydjylland Vest
Valgområde 6 – Sydjylland Midt
Valgområde 12 – Himmerland
Valgområde 15 - Brønderslev

Du kan stemme i perioden fra den 9. januar 2023 til den 30. januar 2023 kl. 12. 

Hvor mange gange kan jeg stemme?

Du har én stemme pr. elforbrugsmåler og kan stemme på én kandidat pr. elforbrugsmåler. Det betyder, at husstande med én elforbrugsmåler har én stemme i alt.

Har du valgt forkert eller er du i tvivl om, hvorvidt din stemme er registreret, stemmer du igen med samme stemmekode, naturligvis inden valget lukker den 30. januar 2023 kl. 12. Det er sidst afgivne stemme, der tæller.

Kan jeg stemme på alle opstillede kandidater?

Du kan stemme på de kandidater, der er opstillet i det valgområde, hvor du selv har en elforbrugsmåler. Du kan kun stemme på én kandidat pr. elforbrugsmåler.

Du vil modtage en stemmeseddel med posten i uge 2, 2023.

Er min stemme anonym?

Din stemme er anonym og registreres via en kode. Alle andelshavere modtager en kode og stemmeseddel med posten i uge 1 2023.

Valgfasen: Valgkort

Hvorfor har jeg modtaget et valgkort, når jeg ikke er kunde hos Norlys?

Du har modtaget et valgkort, fordi du er andelshaver i Norlys. Man er andelshaver, og dermed medejer, når man bor i vores netområde og har en elforbrugsmåler fra N1.

Det betyder også, at du kan stemme til vores repræsentantskabsvalg, selvom du har en anden elleverandør, og dermed ikke er kunde hos Norlys.

Hvorfor står mit navn ikke på det tilsendte valgkort?

Valgkortet sendes til den andelshaver, som din elleverandør har registreret som kunde på elforbrugsmåleren. Her er der kun mulighed for at oplyse ét navn.

Er du registreret eller flyttet ind på din adresse efter den 13. december 2022, vil dit navn ikke fremgå på stemmesedlen. Det skyldes, at vi leverer data vedrørende andelshavere til valgoperatøren den 13. december 2022.

Hvorfor har jeg ikke modtaget valgkortet på den adresse, hvor måleren er placeret?

Valgkortet sendes til den adresse, som din elleverandør har registreret som den juridiske adresse. Det vil typisk være den adresse, som du eller virksomheden er registeret med i CPR- eller CVR-registret.

Er det ikke den rigtige adresse, skal du kontakte din elleverandør. Så får vi besked, når adressen er ændret.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har modtaget et valgkort/har mistet mit valgkort?

Du vil modtage et valgkort med posten i løbet af uge 2, 2023. Hvis du stadig ikke har modtaget din valgkort efter den 16. januar 2023, skal du kontakte valgsekretariatet. 

Valgsekretariatet er åbent alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 og 20.00 samt lørdag den 28. januar 2023 og søndag den 29. januar 2023 kl. 8.00 – 20.00

Du kan kontakte valgsekretariatet på mail valg@norlys.dk eller på telefon 88 13 14 13.

Er din elforbrugsmåler opsat efter den 13. december 2022, modtager du ikke et valgkort. Det skyldes, at vi opgør antallet af andelshavere den 13. december 2022.

Er du registreret eller flyttet ind på din adresse efter den 13. december 2022, vil dit navn ikke fremgå på valgkortet. Det skyldes, at vi leverer data vedrørende andelshavere til valgoperatøren den 13. december 2022.

Vores virksomhed har 330 målere, kan I sende os en samlet liste over valgkoder?

Nej, det kan vi desværre ikke. Vi tilstræber os på at sende materialet til jer i én samlet pakke, men der udstedes ét valgkort pr. elforbrugsmåler, som sendes i uge 2, 2023

Er jeg stemmeberettiget som lejer?

Hvis din lejlighed har en særskilt elforbrugsmåler, er du andelshaver og har stemmeret. Ellers tilfalder stemmen boligforeningen.

Valgfasen: Valgproces

Hvad er et fredsvalg?

Der afholdes ikke valg i valgområdet, hvis der er opstillet færre kandidater, end der skal vælges. I så fald vil alle, der stiller op blive valgt ind - også kaldet fredsvalg.

Hvornår offentliggør I valgresultatet?

Valgresultatet offentliggøres onsdag den 15. februar 2023.

Hvem overvåger, at valget foregår korrekt?

Der udarbejdes valgprotokol for repræsentantskabsvalget for Norlys a.m.b.a.

Repræsentantskabsvalget 2022/2023 er underlagt revision af PwC.

Må jeg føre valgkampagne?

Du må gerne føre valgkamp, hvor du for eksempel indrykker annoncer, deler foldere ud på gaden eller hvad du ellers kan finde på. Men vær opmærksom på, at det er for egen regning.

Som opstillet kandidat vil der være en kandidatpræsentation af dig. Vi har desuden udarbejdet en kandidatpakke med forslag til opslag på sociale medier, flyers, mv. som du frit kan anvende.

Vi opfordrer alle kandidater til at respektere "Reklamer – Nej tak” og "Reklamer og ugeaviser – Nej tak".

Kan jeg som repræsentant stille op til bestyrelsen?

Alle repræsentantskabsmedlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 15 repræsentantskabsvalgte medlemmer, én fra hvert valgområde.

Sidste frist for opstilling til bestyrelsen er i forbindelse med valgområdets opstillingsmøde i uge 9-11. Valgområdets bestyrelsesmedlem vælges ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 20. april 2023.

Minimer chat ikon Hvad vil du chatte om?

Internet, tv og streaming


El, opladning og naturgas

Chat Udvid chat ikon