Internet/bredbånd - Norlys Digital

Hvis du har internet/bredbånd gennem Norlys Digital, er den dataansvarlige Norlys Digital A/S, CVR-nr. 42405310. Du kan kontakte Norlys Digital A/S på tlf. 70114040 eller [email protected]

Hvis du har internet/bredbånd gennem din arbejdsgiver, og er det leveret af Norlys, så er den dataansvarlige Norlys Erhverv A/S, CVR-nr. 42405310. Du kan kontakte Erhvervskundeservice på tlf. 88303080 eller [email protected]

Personoplysninger
Når du får leveret internet/bredbånd fra Norlys Digital, behandler vi nedenstående personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne for at kunne levere vores produkter og services til dig og foretage tekniske forbedringer heraf. Følgende personoplysninger behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • IP-adresse
 • MAC-adresse
 • Produktoversigt
 • Kundehistorik
 • Betalings- og faktureringsoplysninger, herunder eventuelle restanceoplysninger og regningsstatus
 • Forbrug
 • CPR-nummer
 • Wifi SSID adgangskode
 • Kredsløbsnummer
 • Installations ID
 • Basket ID
 • Opennet SSID
 • Installationsadresse
 • Kreditvurdering
 • DeviceID

Indsamling af personoplysninger
Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere vores produkter og services til dig. Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indsamle oplysningerne fra andre kilder. Det kan f.eks. være:

 • Offentligt tilgængelige kilder (f.eks. CPR-registeret)
 • Ejendomsmæglere, boligselskaber, udlejere og samarbejdspartnere, der tilmelder dig som kunde

 

Formål og retsgrundlag
Norlys Digital behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af dit kundeforhold, herunder bl.a. for at kunne levere produkter og services til dig, sikre entydig identifikation af dig, modtage betaling samt opfylde øvrige forpligtelser, der følger af aftalen med dig eller lovgivning.
 • Analyse, tests samt løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter og services, herunder også forbedring af vores digitale tjenester.

Den juridiske baggrund for indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med Norlys Digital
 • Dit frivillige, specifikke og informerede samtykke
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Digital
 • Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, der ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Det kan bl.a. være vurdering af din kreditværdighed, kommunikationen med dig og lignende.

Videregivelse
I Norlys Digital videregives dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Support og fejlretning – videregivelse til serviceleverandør og i nogle tilfælde infrastrukturejeren.
 • Hvis du er tilmeldt vores produkter via din antenne-/boligforening, videregiver vi dine personoplysninger til din forening. Videregivelsen sker på baggrund af vores kontraktlige forpligtelse og er nødvendig for foreningens administration og drift.
 • Collectia A/S. CVR-nr: 20015381 vedr. inkassoforretning
 • Electra Sweden AB, som anvendes som leverandør af hardware
 • Dansk Digital Center A/S, CVR-nr. 10138922, som anvendes som antennemontør
 • TV2, Viaplay, Discovery+, HBO og Nordiskfilm+ vedr. streamingtjenester til dine valgte produkter

Derudover videregives oplysningerne internt i Norlys-koncernen, til betalingstjenester, samarbejdspartnere og relevante leverandører. Du kan læse mere om den generelle videregivelse af dine personoplysninger ovenfor under bjælken ’Modtagere af dine personoplysninger’.

Den juridiske baggrund for videregivelsen af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelsen af den kontrakt, du har indgået med Norlys Digital når videregivelsen er en forudsætning for levering af dit produkt
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler Norlys Digital
 • Vores legitime interesse i at forbedre og videreudvikle vores produkter

Opbevaringsperiode
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem for at opfylde et eller flere af de angivne formål. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest 5 år efter ophør af din aftale med Norlys Digital