Projekter vi har støttet

Er du nysgerrig på, hvilke projekter der har fået støtte fra Norlys Vækstpulje?

 

 

Foto: Ricky Sam Winther

Power to X på
Energimuseet i Bjerringbro

Norlys Vækstpulje har bevilliget 500.000 til Energimuseet i Bjerringbro. I samarbejde med GreenLab Skive, Hydrogen Valley i Hobro og Aalborg Universitet vil museet vise, hvordan et ”Power to X”-formidlingsforløb kan være med til at sikre en bæredygtig energiforsyning i Danmark.

Projektet er målrettet folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelsernes yngste klasser, og målet er blandt andet at inspirere unge til at vælge et naturfagligt eller praktisk fagområde i deres videre uddannelsesforløb, da det i høj grad er disse fagområder, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Nyt oplevelsescenter
i Jels Planetarium

Jels Planetarium har modtaget 200.000 kr. fra Norlys Vækstpulje og vil med pengene genindføre de tidligere undervisningsmæssige aktiviteter om astronomiske og naturfaglige emner.

Et nyt oplevelsescenter – Orion Universe – skal blandt andet rumme Mega Game for E-sport samt et aktivt retro-museum for computere og spillekonsoller.

Foto: © Kinetarium

Grøn energi
til Nibe Festival

Norlys Vækstpulje har bevilget 500.000 kr. til projektet 'Grøn energi til Nibe Festival'. På den måde vil festivalen reducere CO2-udledningen og samtidig øge driftssikkerheden under afviklingen af festivalen.

Ny montre til
Tollundmanden

Norlys Vækstpulje har givet 150.000 kr. til Silkeborg Museum, der udstiller Tollundmanden, som er velbevaret gennem 2.400 år. Museet ønsker nemlig at etablere en ny, sikker og klimastyret montre, der kan sikre, at han også kan udstilles og bevares i de kommende mange år. 

Strømby på Aalborg Universitet

Norlys Vækstpulje har bevilget 150.00 kr. til projektet 'Strømby' på Aalborg Universitet. Universitet står bag et eksperimentarium, der skal skabe interesse for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics) med det formål at få flere børn og unge til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

'Strømby' er et nyt koncept, der skal give borgere en læringsoplevelse, som handler om at forstå intelligente energisystemer. 'Strømby' – en legomodelby – er en del af et mobilspil, som foregår via en app på telefonen.

Ærøs vedvarende energilaboratorium

Ærøs vedvarende energilaboratorium vil med bevillingen på 50.000 kr. formidle den nyeste viden inden for vedvarende energi og klimaomstilling.

Det skal ske med henblik på turisme- og erhvervsudvikling og på at klæde vores unge på til at blive fremtidens klimaambassadører.

Vækstpuljemidlerne vil bl.a. gå til udarbejdelse af en ny hjemmeside, en interaktiv brochure og et undervisningsforløb for 6.-10.-klasseselever.

Foto: Patrick Büeler

Industri drone til
hejseopgaver i vindindustrien

I Brønderslev har Norlys Vækstpulje Nyfors bevilget 200.000 kr. til iværksættervirksomheden Airflight til udvikling af en industridrone, der kan løfte op til 120 kg i op til 200 meters højde. Midlerne fra Norlys Vækstpulje Nyfors skal bruges til at stressteste komponenterne og fremstille en testcontainer.

Løkken
Maritime Oase

Norlys Vækstpulje Nyfors har givet 200.000 kr. til projektet Løkkens Maritime Oase. Projektet vil via en transformation af skolegården og omkringliggende arealer vil skabe en maritim oase med leg, motion og hygge. Den maritime legeplads er til rådighed for alle udenfor skoletiden – både aften, weekender og i ferier og kommer dermed byens børn, borgere og turister til gode året rundt. 

'Klima-nudging'

Dansk Miljørådgivning i Jerslev har fået 200.000 kr. af Norlys Vækstpulje Nyfors til udviklingsprojektet 'Klima-nudging'. Projektet har til formål at færdigudvikle et interaktivt klimaunivers baseret på en klima-EKG-målerobot.

Robotten kan blandt andet opsættes i grønne områder, hvor den måler planternes fotosyntese og respiration. Klima-EKG’en kan online vise vandmængden, som opgøres og visualiseres i antal toiletskyl og kubikmeter vand. Perioder med regnvejr bliver tilmed positive, da vandreservoiret fyldes op. Og vandet kan bruges i toiletter, til tøjvask og til vanding.

Alle data præsenteres på skærme i fællesområder, så brugere og gæster ved selvsyn kan se deres eget bidrag til klimaindsatsen.