Sponsorpolitik


Norlys a.m.b.a.

Sponsorpolitik i Norlys-koncernen

Definition & afgrænsning

Et sponsorat er en gensidig reklameaktivitet, hvor et hold, en forening eller en event eksponerer en virksomheds navn, logo og produkter, mod at denne yder et økonomisk tilskud til en bestemt aktivitet.

Nærværende sponsorpolitik regulerer udelukkende store, nationale sponsorater som den nuværende aftale med Dansk Håndbold omkring herrelandsholdet og andre fremtidige sponsoraktiviteter, der har som mål at eksponere Norlys-varemærket i hele Danmark.  

Uden for politikken ligger regionale sponsorater og små lokale aktiviteter, der har til formål at være til stede i et område og bygge netværk. Det kan tage form af en musikfestival, et e-sportsstævne og/eller en konference. Beslutninger i denne kategori tages i de kommercielle forretninger og i overensstemmelse med nedenstående generelle ’governance’.   

 

Strategi – nationale sponsorater

Norlys-koncernens strategi er at drive få, men markante nationale sponsorater. Vi vil hellere arbejde dybt og aktiverende i vores partnerskaber end at sprede vores aktiviteter over mange aktører.

Vi driver sponsorater med det formål at styrke vores image, bidrage til vores omdømme og drive kommerciel slagkraft. Det betyder, at vi altid sammenholder vores omkostninger til sponsorater med andre metoder for at opnå samme markedsmæssige effekter for koncernen. Andre metoder er tv-reklamer, avisreklamer, sociale medier, dialogmarkedsføring (e-mail) m.fl.

Hvis vi vurderer, at et nationalt sponsorat er den mest kosteffektive adgang til mere kendskab, præference og salg, i forhold til andre modeller, så vælger vi sponsoratet.

Når vi vurderer værdien af et sponsorat, vurderer vi i særlig grad følgende parametre:

  • Målsætning – sponsorater skal kunne øge det nationale kendskab til og præference for Norlys-varemærket – og derigennem stimulere salget

  • Geografisk dækning – de få store indsatser skal have national interesse og dækning for at opnå den ønskede effekt

  • Målgruppe – sponsorater skal henvende sig til de målgrupper, som vores produkter og services er relevante for

  • Effekt – sponsorater skal have potentiale til på samme tid at ramme bredt og engagere målgruppen dybt

  • Aktivering – sponsorater skal kunne aktiveres og skabe engagement for derigennem at øge sin effektivitet salgsmæssigt

  • Etik – der skal være klare værdimæssige ligheder mellem Norlys og den konkrete samarbejdspartner

  • Rummelighed - som udgangspunkt vil holdsport (fællesskab) stå over individuelle discipliner

 

Værdien af disse parametre sammenholdes med den årlige omkostning for sponsoratet med henblik på at vurdere, om investeringen kan refærdiggøres i forhold til alternativerne.

Governance

Norlys’ koncerndirektion er overordnet ansvarlig for, at nationale sponsorater besluttes inden for ovenstående rammer samt rettidig involvering af bestyrelsen for Norlys a.m.b.a. I forhold til regionale og lokale sponsorater kan beslutninger tages af divisionsledelserne under hensyntagen til følgende retningslinjer.   

Norlys’ koncern Brand & Marketing-funktion ejer og driver sponsorforretningen, og sponsorater kan ikke indgås uden involvering af områdets direktør (CMO). Dette gælder både de sponsorater, der reguleres af denne politik (nationale sponsorater) og dem, der ligger udenfor.

De budgetter, der er knyttet til sponsorater, bor i samme organisation for at sikre synergier, effektivitet på tværs, og at sponsoraterne samlet set understøtter Norlys-varemærket. Dette gælder såvel sponsorater inden for og uden for politikken.

CMO’en kan godkende sponsoraftaler på op til 1 million DKK om året og med en løbetid på max 5 år. Aftaler, der tegnes længere end 5 år eller overstiger 1 million DKK om året, skal godkendes i koncerndirektionen.

I henhold til ”Anbefalingerne for god selskabsledelse” vurderes Norlys Sponsorpolitik én gang om året i bestyrelsen for Norlys a.m.b.a.