El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Hvad er naturgas?

Naturgas en fælles betegnelse for flere forskellige gastyper, der alle er i undergrunden. Det er primært metan, men også ethan, propan, butan og andre gasser. Ligesom kul og olie er naturgas et fossilt brændstof, der bliver dannet ved døde planter og dyr, der har været under høje tryk og temperaturer i millioner af år.

Fordele ved naturgas

Et naturgasfyr skal du ikke selv fylde

Fyrer du med olie, piller, træ eller anden form for fast brændsel, slipper du ikke for at fylde op med brændsel indimellem. Det slipper du helt for at tænke over, hvis du har et naturgasfyr. 

Kombinér med andre energiformer

Det er intet problem at kombinere naturgas med andre energikilder som fx.solceller, varmepumper og andre vedvarende energiformer. 

Hvor meget naturgas bruger en familie?

Ligesom med strøm og vand kan der være stor forskel på, hvor meget naturgas to familier bruger. Familiens vaner samt husets størrelse og alder har alt sammen en mærkbar betydning for gasforbruget.

Jo større dit naturgasforbrug er, desto flere penge kan du eventuelt spare ved at skifte gasaftale.

Årligt forbrug (m3/år)

 • Lille nyt hus: 1.100
 • Stort nyt hus: 1.900
 • Lille ældre hus: 2.400
 • Stort ældre hus: 3.500

Kilde: Forsyningstilsynet

Er naturgas billigst med en fast eller variabel pris?

Der kan være mærkbare forskelle i prisen mellem de to aftaler, men hvilken der passer til dig, afhænger af din risikovillighed.

Naturgasaftale med fast pris

I en gasaftale med fast pris er det den samme pris, du skal betale pr. m3 hver måned i en bestemt periode. For vores gasaftaler løber denne periode på 12 måneder. Gasprisen er ofte en smule højere end i en aftale med variabel pris.

Naturgasaftale med variabel pris

I en gasaftale med variabel pris følger den pris, du skal betale for din naturgas, priserne på gasbørsen. Det betyder, at din naturgaspris kan svinge både op og ned fra måned til måned. Typisk er det her, der er den største mulighed for at spare penge.

Vil du vide mere om gaspriser?

Hvordan bliver prisen fastsat? Hvorfor svinger den? Og meget mere kan du læse om på vores side om gaspriser.

Læs alt om gaspriser

Sænk varmeregningen med vores sparetips

Der er ekstra god grund til at være opmærksom på opvarmning af boligen lige nu. Hele det danske energimarked oplever nemlig meget højere priser end normalt.

Vi giver dig her vores bedste råd til at minimere din varmeregning. Fx. at hver streg på termostaten betyder 5-6 % større varmeudgift, hvorfor alle værelser bør holdes jævnt opvarmede og hvorfor det er vigtigt med et hyggetæppe i sofaen.

Der kan være (pris)forskel på, hvem der leverer din naturgas

Der er to typer gasleverandører – de kommercielle og dem med forsyningspligt. Du kan ikke mærke forskel på naturgassen, du får, men der kan være stor forskel i prisen mellem de to typer gasselskaber.


Gasleverandør med forsyningspligt

Rundt omkring i Danmark er forskellige gasleverandører udpeget til at have forsyningspligt af naturgas i et bestemt område. Det betyder, at hvis ikke en boligejer selv vælger en gasleverandør, er det gasselskabet med forsyningspligt, der automatisk kommer til at stå for leveringen af naturgas. Det sikrer, at du ikke lige pludselig står uden naturgas.


Kommerciel gasleverandør

Kommercielle gasleverandører er ikke bundet til et bestemt geografisk område. Via det danske gasnet, kan de levere naturgas i hele Danmark. Typisk vil det være blandt disse kommercielle gasleverandører, du finder den billigste pris på naturgas. Norlys er et kommercielt gasselskab, og derfor kan vi levere billig naturgas i hele landet.

Bestil naturgas

Hvad er naturgas og brændværdi?

For at kunne sammenligne naturgas med andre energiformer bruger man det, der hedder brændværdi.

Helt kort, så er brændværdi et udtryk for, hvor meget energi der bliver frigivet ved afbrænding af et kilo brændbart stof. Ofte bruger man enheden kilojoule (kJ) til at beskrive mængden af energi.

Princippet er det samme ved madvarer, hvor der på varedeklarationen også står, hvor mange kilojoule en madvare indeholder. Ofte er energien også omregnet fra kilojoule til kilokalorier (kcal).

Brændværdien i naturgas

Når man taler om brændværdi i naturgas, omregner man ofte energien i kilojoule til kilowatttimer pr. kubikmeter (kWh/m3).

Det gør det nemmere at sammenligne energiindholdet af naturgas med eksempelvis el.

Der kan være små variationer af brændværdien i den gas, der bliver leveret rundt omkring i landet, på grund af små forskelle i driftsforholdene. Normalt ligger brændværdien omkring 12 kWh/m3.

Kilde: Energinet.dk

Når du skifter fra olie til naturgas

Har du et gammelt oliefyr i dit hjem, kan der være mange penge at spare ved at skifte det ud med et nyt naturgasfyr.

Ud over penge sparer du også CO2, da naturgas udleder mindre CO2 end olie.

Endnu en fordel ved at skifte fra olie til naturgas er, at et naturgasfyr typisk er markant mindre end et oliefyr. Det giver dig altså mere plads til i dit fyrrum. Plads, du kan bruge til opbevaring, værktøj, redskaber eller andet praktisk.

Hold dit gasfyr i form

Før du skifter fra olie til naturgas

Inden du pensionerer dit gamle oliefyr, bør du tjekke, om der ligger en naturgasledning i nærheden af dit hjem. Gør der ikke det, kan det være en bekostelig og ofte umulig opgave at få naturgas foreløbigt.

Kommunen skal også godkende skiftet til naturgas. Derfor er det også en god idé at kontakte dem, inden du begynder udskiftningen.

Er begge kriterier opfyldt, burde der ikke være noget problem i at skifte fra oliefyr til gasfyr.

Sådan skifter du til naturgas

At skifte til naturgas er ikke ”gør det selv”-arbejde, og derfor skal du have fat i en autoriseret VVS-installatør. Der kan være forskel på priserne på en installation, så indhent gerne flere tilbud.

Når du sammenligner tilbuddene, så vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilket gasfyr forskellige VVS-firmaer installerer og dermed også, hvor energieffektiv en løsning du får.

Når du skifter fra olie til naturgas, skal din gamle olietank enten fjernes eller blændes af. Typisk er det også VVS-firmaet, der står for det, men tjek tilbuddet en ekstra gang og se, om det er med i prisen.

Er fjernvarme ikke billigere end naturgas?

Jo, det er det som regel. Lidt over halvdelen af de danske husstande er i dag forsynet med fjernvarme fra lokale kraftvarmeværker.


Men det betyder også, at mange husstande stadig ikke har mulighed for at blive koblet på fjernvarmenetværket. Mange af disse husstande har i stedet mulighed for at blive tilkoblet det danske gasnet og bruge naturgas til opvarmning og eventuelt også madlavning.

Husk service og vedligeholdelse

Alle naturgasfyr kræver en smule vedligehold for at fungere optimalt.

Hvilken form for vedligehold dit naturgasfyr kræver, kan du se i den skriftlige brugsanvisning, som VVS-installatøren har pligt til at udlevere efter installation. Selvom der ikke er meget vedligehold i et naturgasfyr, er det stadig en god idé at gemme brugsanvisningen.

Derudover bør dit naturgasfyr også regelmæssigt efterses af en autoriseret VVS-installatør.

Overvej om det er tid til at skifte dit naturgasfyr, hvis det er 15 år eller ældre

Er dit naturgasfyr over 15 år gammelt, bør du overveje at skifte det ud. Nye naturgasfyr er langt mere effektive og kan typisk spare dig mellem 10-30% på din varmeregning.


Kilde: sparenergi.dk

Spar på naturgassen med et nyt naturgasfyr

Skal du udskifte dit naturgasfyr, skal det nye naturgasfyr ifølge Bygningsreglementet være kondenserende. Det er en nyere teknologi, der gør naturgasfyr mere energieffektiv, fordi den udnytter endnu mere af den varme, der kommer, når du brænder naturgas af.

Typisk har nyere naturgasfyr også en langt mere energieffektiv cirkulationspumpe.

Skal det være endnu mere energieffektivt, kan du overveje en gashybridvarmepumpe. Det gør det kun nødvendigt at brænde naturgas af i de koldeste måneder af året. Det sænker dit naturgasforbrug endnu mere, og du sparer både penge og udleder mindre CO2.

3 ting du skal overveje, når du skal have nyt naturgasfyr

Et nyt naturgasfyr koster selvfølgelig lidt penge. Men hvis du holder øje med energieffektiviteten, kan naturgasfyret ende med at tjene sig selv hjem igen.

1.

Kig på energimærket

Et nyt naturgasfyr bør i dag have energimærke A eller højere. Kigger du efter en samlet pakkeløsning, bør energimærket være A+ eller højere og med højest mulige årsvirkningsgrad. 

2.

Vælg den rette størrelse

Er naturgasfyret for stort, bliver energien fra afbrændingen ikke udnyttet effektivt. Er det for lille, kan du løbe tør for varmt vand i kolde perioder. Derfor bør du søge rådgivning om, hvilket naturgasfyr der passer til dig.

3.

Få klimastyring og natsænkning

Med klimastyring, også kaldet vejrkompenseringsstyring, tager dit naturgasfyr automatisk højde for vejret og justerer ydelsen derefter. Ligeledes vil natsænkning sikre, at der automatisk bliver skruet ned for ydelsen om natten.

Er naturgas farligt?

Det korte svar er nej. Naturgasfyr har en række indbyggede sikkerhedsmekanismer og bliver både installeret og serviceret af uddannet personale. 

Med andre ord er der normalt ingen fare ved naturgas. Der er blot et par ting, du skal være opmærksom på – og reagere på, hvis uheldet er ude.

Gasudslip

Gas er ekstremt brandfarligt, men kan ikke ses. Derfor bliver naturgas tilsat en lugt, vi mennesker kan opfange i selv små mængder. Det gør det muligt at opdage selv små lækager tidligt. Oplever du gaslugt, skal du tage det meget alvorligt. 

Kulilte

Hvis ikke der kommer nok luft til forbrændingen af gassen, kan der blive dannet kulilte. Er skorstenens aftræk samtidigt defekt, kan det betyde, at der ophober sig kulilte i dit hjem. Kulilte er giftig, men kan ikke lugtes. Derfor skal du holde øje med de faresignaler, der kan afsløre kulilten.

Tegn på naturgas- eller kulilteudslip

 • Du og/eller andre i husstanden oplever hovedpine, svimmelhed og influenzalignende symptomer

 • Du kan lugte gas eller røg

 • Indeklimaet er fugtigt, og der bliver dannet dug på indersiden af ruden

 • Luften i huset er dårlig, og det er nødvendigt at lufte mere ud end normalt

Det kan du gøre for at undgå gasudslip og kulilte

En af de bedste måder at forebygge fejl fra dit naturgasfyr er regelmæssigt vedligehold fra en autoriseret installatør.

Derudover kan du også overveje en eller flere af følgende sikkerhedsforanstaltninger i dit naturgasanlæg:

 • En aftrækssikring standser fyringen, hvis ikke røgen kan komme ud af skorstenen

 • En aftrækshætte forhindrer fugle i at bygge rede i skorstenen og dermed blokere for røgen

 • En kultiltealarm giver dig besked i god tid, hvis koncentrationen af kulilte bliver for høj

 • En gasalarm giver dig besked med det samme, hvis du får et gasudslip

Det skal du gøre, hvis du oplever problemer med naturgassen

Er uheldet ude, bør du tage det alvorligt. Jo før du reagerer, des mindre bliver risikoen for person- eller bygningsskader.

 1. Start med at lukke for gassen. Det gør du ved huset hovedhane. Derfor bør du vide, hvor den er, og hvordan du lukker den

 2. Få frisk luft. Åbn døre og vinduer, så der kommer frisk luft ind i huset. Det mindsker koncentrationen af gas eller kulilte. Du må heller ikke opholde dig i huset, hvis du har konstateret gasudslip eller kulilteophobning

 3. Tag straks kontakt til dit distributionsselskab, så de kan tage sig af problemet

 4. Brug ikke åben ild af nogen art – det kan antænde naturgassen

 5. Undgå at tænde eller slukke for lys og andre elektriske apparater – en lille gnist kan være nok til at antænde gassen

 6. Advar andre personer i boligen og dine naboer. Brug ikke ringeklokken

 7. Søg straks læge, hvis du oplever ubehag eller bliver svimmel

Overvejer du at udskifte dit naturgasfyr med en varmepumpe?

En varmepumpe er et miljøvenligt alternativ til traditionelle opvarmningsformer som olie- eller gasfyr og er en billigere løsning.

Som sommerhus- eller fritidshusejer er det oplagt at overveje en varmepumpe, for i de fleste sommerhusområder er der nemlig ikke trukket varmerør.

Lige nu er der ekstra god grund til at skifte til en varmepumpe, da du kan søge tilskud fra Energistyrelsens to landsdækkende tilskudsordninger (Bygningspuljen og Skrotningsordningen).