Varsling fra dit netselskab

Du har en elaftale hos Norlys, og som dit energiselskab skal vi varsle ændringer fra dit netselskab. Netselskabet distribuerer strømmen og sørger for elnettet, der hvor du bor (monopol).

Hvad er flexafregning?

Når du overgår til flexafregning, betyder det, at du afregnes efter dit eget forbrug time for time.

På den måde kan du flytte en del af dit elforbrug til perioder med en lav elpris eller til perioder, hvor der f.eks. er meget grøn strøm i elnettet.

Hvem kan flexafregnes?

Alle kunder med en fjernaflæst måler skal have mulighed for at blive afregnet time for time, også kaldet flexafregning, inden udgangen af 2020.

Det er dit lokale netselskab, der bestemmer hvornår du overgår til flexafregning. For at du kan få det fulde udbytte af at være flexafregnet, skal du have en elaftale, der understøtter afregning time for time. Hos Norlys hedder denne aftale FlexEl.

Hvad er tidsdifferentierede nettariffer?

Med indførelsen af flexafregning er det også blevet muligt for netselskaberne at tilbyde tidsdifferentierede nettariffer.

Det betyder, at dit netselskab kan fastsætte forskellige priser (nettariffer) for de enkelte timer i døgnet. Typisk vil prisen være lav i de fleste af døgnets timer, men i tidsrummet 17.00-20.00, hvor der er mest belastning i elnettet, vil prisen ofte være højere. På den måde kan du spare penge på din nettarif ved at flytte dit forbrug til de timer af døgnet, hvor prisen er lav.

De tidsdifferentierede nettariffer indføres, fordi man forventer en betragtelig stigning i elforbruget i de kommende år – f.eks. grundet elbiler. Man forventer samtidig en øget belastning af elnettet i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 20.00.

Har du tidsdifferentierede nettariffer, er din nettarif variabel, uanset hvilket produkt du har – også selvom du har en fast pris.

Hvis dit netselskab indfører tidsdifferentierede nettariffer, kan hverken du som kunde eller vi som el-leverandør ændre på det. Beslutningen vil gælde alle kunder i netområdet. For tiden overgår mange netselskaber i hele landet til tidsdifferentierede nettariffer, og på sigt vil det forventeligt gælde for alle kunder i Danmark.

Hvad er forskellen på flexafregning og tidsdifferentierede nettariffer?

Flexafregning handler om prisen på din strøm og den måde, vi afregner den på.

Tidsdifferentierede tariffer betyder, at din nettarif – dvs. betaling til dit netselskab for brug af elnettet – også er variabel.

Prisen på FlexEl følger prisen på elbørsen Nordpool og er kendt et døgn frem i tiden.
Prisen på de tidsdifferentierede nettariffer er kendt op til et år frem i tiden.