Side 1

Første side af din elregning viser det beløb, du skal betale. Beløbet består af to poster: Opgørelsen af dit elforbrug i seneste periode samt acontobeløbet, som du skal forudbetale for den kommende periode. Det er forskellen mellem de to poster, der afgør størrelsen på din regning. Elregningens første side indeholder også en række data, såsom dit installationsnummer, målernummer, fakturadato og lignende.