Leveringsbetingelser og deklarationer

Norlys' leverance af el sker i henhold til en række vilkår og leveringsbetingelser. Vores standardprodukter hører under generelle betingelser. Og du kan blive klogere på dem herunder.

Leveringsbetingelser for el

Se leveringsbetingelser

Deklarationer

Hvert år i juni måned indsamler Energinet.dk oplysninger og beregner miljødeklarationerne for el fra året før. På den måde kan vi alle sammen blive klogere på, hvordan vores brug af strøm påvirker miljøet.

Den generelle deklaration for 2019 kan ses her

Hvis du har KlimaEl fra Norlys i din elaftale, kan du i den individuelle deklaration for KlimaEl se, hvordan dit valg af elprodukt er med til at reducere udslippet af miljøskadelige stoffer.

Den individuelle deklaration for KlimaEl Vind 2019 kan ses her

Den individuelle deklaration for KlimaEl Vand 2019 kan ses her

Når du vælger KlimaEl i din elaftale, sikrer og garanterer vi dig, at den mængde strøm, du forbruger, bliver købt i henhold til aftalen om "Renewable Energy Certificate System" (RECS). Det er din sikkerhed for at strømmen er produceret, distribueret og kontrolleret i overensstemmelse med de internationale regler for handel med vedvarende energi. Læs mere om KlimaEl