El og gasKundeservice
70 15 16 70
Internet og tvKundeservice
70 33 20 33
Hovednummer
70 11 50 00
Annuller

Erhvervsinternet installationsguide

Velkommen til vores installationsguide

Vi glæder os til at levere fiber til jeres virksomhed.

I guiden herunder kan I læse, hvordan installationen foregår og blive klogere på, hvad I som virksomhed skal gøre, og hvad vi gør. I kan også læse om placering af både den indvendige- og udvendige fiberboks, samt hvad I skal gøre, hvis I ønsker en alternativ placering.

Har I spørgsmål omkring installationen, kan I også finde kontaktinformationer til vores Kundecenter.

Sådan vil løsningen se ud

I snittegningen til venstre kan I se, hvordan installationen kommer til at se ud. Routeren bør I placere centralt i virksomheden for at få den optimale virkning.

Læs mere om både fiberboksene og routeren samt installationen af dem nedenfor.

Vælg placering af fiberbokse

En fiberinstallation består af en udvendig fiberboks og en indvendig fiberboks samt en router. Før vi kan installere fiber hos jer, har vi behov for at vide, hvor I ønsker den udvendige fiberboks placeret.

I aftaler med entreprenøren som kontakter jer, hvordan I markerer den ønskede placering for den udvendige fiberboks. Den indvendige fiberboks placeres som udgangspunkt lige på den anden side af muren.

Det skal I selv gøre:

 • Vælg og markér ønsket placering af udvendig fiberboks.

 

Nedgravning af fiber

Norlys graver eller skyder fiberrør fra skel til nærmeste facade. I videst muligt omfang skyder vi fiberrør ind på din grund, så gravearbejdet minimeres.

I skal ikke være hjemme, når vi graver. Herefter blæser vi fiber igennem rørene. Hvis I selv har trukket rør indvendigt i bygningen (se mere nedenfor) skal I være til stede, når vi blæser fiberen.

Vi kontakter jer på forhånd.

Installation

Når fiberrøret er nedgravet, er I klar til at få installeret fiber. Eniigs tekniker kommer ud til jeres adresse og monterer den udvendige- og den indvendige fiberbokse samt router.

Teknikeren:

 • Borer hul i muren til fiberkablet på det sted, som I har markeret.
 • Fører fiberkablet igennem muren fra den udvendige fiberboks og slutter det til den indvendige fiberboks.
 • Monterer stik på de kabler, I har trukket til jeres udstyr (maks. 4 kabler) og slutter dem til fiberboksene.

I skal selv:

 • Være tilstede når teknikeren kommer (vi sender jer installationsdatoen).
 • Opsige nuværende abonnementer, når I kender jeres installationsdato.
 • Trække kabel til der, hvor I ønsker routeren placeret.

Tilslutning

Når vores tekniker har installeret jeres fiberforbindelse, er I klar til at tilslutte jeres udstyr.

Det skal I selv gøre:

 • Tilslutte og opsætte jeres udstyr.

Find jeres løsning

Find jeres løsning af erhvervsinternet nedenfor og læs mere omkring placering og installation.

Udvendig fiberboks

Indvendig fiberboks

Router

Installation af udvendig fiberboks

Placering af udvendig fiberboks

Som udgangspunkt placerer vi den udvendige fiberboks på den husfacade, der vender ud mod den vej, hvor I har jeres adresse.

Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at placere den udvendige fiberboks på den nærmeste facade, fx hvis køkken eller toilet ligger ud mod facaden, kan vi grave til det næste kontor. 

Husk at markere fiberboksens placering

Norlys graver fiberrøret fra skel ind til den udvendige fiberboks. I skal derfor markere det sted, I ønsker fiberboksen placeret, med fx en kost, spade eller krukke.

Ønsker I en anden placering

Ønsker I at placere den udvendige fiberboks et andet sted, kan I selv nedgrave det orange fiberrør fra facaden til den ønskede placering (maks 20 kabelmeter).

Den udvendige fiberboks har et mål på 13x17 cm og dybde på 3 cm. Gravedybden skal være 45 cm. I skal kontakte Kundecentret på 7015 1061, hvis I ønsker en alternativ placering af den udvendige fiberboks.

Fiberrør og samlemuffe kan afhentes gratis hos Norlys i Silkeborg og Aalborg.

 

Installation af fastmonteret, indvendig fiberboks

Den indvendige fiberboks placeres i umiddelbar forlængelse af den udvendige fiberboks. Det vil sige lige på den anden side af muren. Boksen måler 19x15 cm og har en dybde på 4,5 cm.

Den indvendige fiberboks skal placeres i et rum, som opfylder følgende kriterier:

 • Det er opvarmet og tørt med en stabil temperatur mellem 10 og 40 grader.
 • Boksen er let tilgængelig og i nærheden af en stikkontakt.
 • Det kan være optimalt at bruge et teknikrum, hvor al kabling i forvejen er samlet.


For jer, der ønsker en anden placering af den indvendige fiberboks

Ønsker I ikke at placere den indvendige fiberboks lige over for den udvendige fiberboks, skal I være opmærksom på følgende:

 • Der må maksimalt være 20 kabelmeter mellem den udvendige- og den indvendige fiberboks.
  OBS! Ønsker I en større afstand end 20 kabelmeter, skal I kontakte Norlys for yderligere informationer.
 • I skal selv sørge for en føringsvej mellem de to bokse i form af et 16 eller 20 mm elektrikerrør med træksnor.
 • Hvis føringsvejen er indendørs, kan I benytte en kabelbakke.
 • Fiberen må ikke ligge ubeskyttet i et eksisterende rør med andre kabler, men skal ligge separat.
 • Føringsvejen skal være klar, når teknikeren kommer og udfører installationen.

Installation af router

Placering af router

For at få størst mulig glæde af det trådløse internet, bør routeren være placeret centralt i jeres virksomhed.

 • Routeren skal placeres i nærheden af en stikkontakt, og der skal trækkes et kabel til den indvendige fiberboks.
 • Vi anbefaler, at routeren placeres synligt, da møbler, metal og andre genstande påvirker det trådløse signal. Hvis routeren fx skjules i et skab, vil det forringe det trådløse signal.

Ønsker I anden placering

Ønsker I at placere routeren et andet sted end ved siden af den indvendige fiberboks, skal I være opmærksomme på følgende:

 • I skal selv sørge for at trække PDS-kablet, der skal forbinde den indvendige fiberboks med routeren.
 • Kablet skal være klar, når teknikeren kommer og udfører installationen.

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til din løsning, så hjælper vi dig gerne. Du har altid mulighed for at henvende dig til vores kundeservice. Ring til os på

 

8830 3080