Leveringsbetingelser og deklarationer

Norlys' leverance af el sker i henhold til en række vilkår og leveringsbetingelser. Vores standardprodukter hører under generelle betingelser. Og du kan blive klogere på dem herunder.

Leveringsbetingelser for el

Se leveringsbetingelser

Deklarationer

Hvert år i juni måned indsamler Energinet.dk oplysninger og beregner miljødeklarationerne for el fra året før. På den måde kan vi alle sammen blive klogere på, hvordan vores brug af strøm påvirker miljøet.

Den generelle deklaration for 2022 kan ses her.

Hvis du har KlimaEl fra Norlys i din elaftale, kan du i den individuelle deklaration for KlimaEl se, hvordan dit valg af elprodukt er med til at reducere udslippet af miljøskadelige stoffer.

Den individuelle deklaration for KlimaEl Vind 2022 kan ses her.

Den individuelle deklaration for KlimaEl Vand 2022 kan ses her.