Energioptimering

Ved du, hvordan din virksomhed træffer de bedste valg angående energieffektivitet og CO2-reduktion?

I Norlys Energi hjælper vi virksomheder med energioptimering, og vi rådgiver om energi-, proces- og ressourceoptimering samt grøn energi. Alt sammen med fokus på økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Få overblik over din virksomheds optimeringsmuligheder, eller tag fat i os – så hjælper vi din virksomhed godt i gang.

Bestil opringning

Energi- og miljøledelse

Implementering, udførelse og vedligehold af energi- og miljøledelse, samt ekstern auditering.

Energisyn

Fra kortlægning til konkrete besparelser giver værdi ved et obligatorisk energisyn fra Norlys.

Energiscreening

Få energisynderne frem i lyset med en energiscreening, der omfatter hele virksomhedens energiforbrug.

Energiafgift

Få en professionel gennemgang af dine afgiftsforhold på el, naturgas og olie – kort sagt al din afgiftsbelagte energi.

Grøn energi. Grøn virksomhed

Med energioptimering hjælper vi dig med at sætte fokus på den grønne omstilling i din virksomhed.

Vi er specialister i en bred vifte af ydelser inden for energioptimering. Og vi arbejder ud fra fælles dagsorden om grøn omstilling, hvor energi, teknologi, adfærd og holdninger er afgørende for, at vi kan gøre en forskel.

Vi tager ansvar for den grønne omstilling – og en af vores store opgaver er at rådgive og vejlede virksomheder i energioptimering. Derfor har vi en stab af rådgivere med forskellige profiler, der hver dag arbejder på at hjælpe din og andre virksomheder mod en grønnere profil.

Et vedvarende fokus på energioptimering – hvorfor ikke?

Hør her, hvad vores rådgivere har af anbefalinger til virksomheder. Og hvorfor de mener, at der ikke er nogen grund til ikke at have et vedvarende fokus på energioptimering.

De fremhæver her tre fokusområder, hvor alle virksomheder kan høste fordele ved at have energioptimering som en fast del af deres driftsagenda.

Gør det for din bundlinje

Af Steen Lund Sømod, energirådgiver

”De fleste er optaget af bundlinjen og har fokus på effektivitet – men ikke altid i deres energiforbrug, som i sidste ende kan have stor indflydelse på omkostningerne. Der er stort set altid et potentiale for forbedring. Dog oplever vi, at de er meget obs. på den bedst mulige elaftale med en lav pris pr. kilowatttime. Og det er skam vigtigt. Men hvad nu, hvis du kunne spare 20% af dit samlede energiforbrug ved ændret adfærd eller en lille investering? Det er nemlig slet ikke umuligt, og på tværs af vores kunder, med fokus på energioptimering, oplever vi et gennemsnitligt besparingspotentiale på 17% af deres samlede energiforbrug.”

Gør det for miljøet

Af Simon Andersen, energirådgiver

”Energispild eller overforbrug behøver ikke udløse mærkbare omkostninger for en virksomhed. Og derfor kan man som driftsansvarlig eller økonomichef godt overse det. Derfor bør man indføre en dagsorden eller en egenkontrol, hvor spild eller overforbrug identificeres. Selvom det ikke koster for din virksomhed, har det en pris for vores miljø. Hele samfundet er heldigvis i gang med en generel omstilling til mere bæredygtige løsninger på energiområdet – men i denne ligning kan det være svært at prioritere. Vi laver derfor CO2-beregninger for vores kunder, som bidrager til øget fokus og øget omtanke for miljøet”

Skab et omdømme, I kan stå ved

Af Mads Pedersen, afdelingsleder

”Bæredygtighed er mere end et CSR-projekt i dag, og bæredygtige løsninger er blevet et direkte krav i flere led af værdikæden. Med det rigtige fokus på energi- og ressourceoptimering kan der skabes en forretningsmodel, med bæredygtige tiltag, der er direkte målbare.

Det er vigtigt i dag, at kunne måle og styre sin retning – dels for egen skyld, men også for sin virksomhedsprofil udadtil. Ved at have en dagsorden for optimering, kan man opstille mål og fremvise sit bidrag til den grønne omstilling, samt de forretningsmæssige besparelser eller gevinster. Vi hjælper kunder med at koble energi- og ressourceoptimering med eksempelvis FN’s Verdensmål. Dels for at sætte en retning internt, men også for at kommunikere det eksternt.”

Skal vores energirådgivere også tage et kig på, hvordan din virksomhed kan høste fordelene ved energioptimering?

Klassisk energirådgivning - kom godt i gang

Som energi- og forsyningsselskab er vores ambition at levere værdiskabende ydelser og løsninger for kunden, der bidrager med at nedsætte energi- og ressourceforbrug - både med fokus på energi og CO2.

Klassisk energirådgivning er derfor vores fundament for at hjælpe vores kunder godt i gang. Med afsæt i vores kerneydelser yder vi en bredtfavnende rådgivning inden for energi- og ressourceoptimering.

Følgende beskriver vores tilgang og fremgangsmåde med fire kerneelementer.

1. Start med at kortlægge energiforbruget

Første skridt er at kortlægge forbruget i din virksomhed, så du får overblik og kan prioritere. En kortlægning er uddybende med fokus på forbrugsenheder og ikke blot et samlet tal for hele din virksomheds energiforbrug.

Eksempler på poster:

  • Rumvarme

  • Belysning

  • Ventilation

  • IT

  • Motorer

  • Køling/frys

  • Pumper

  • Trykluft

  • Procesvarme

2. Beslut dig for (de rigtige) tiltag

Efter kortlægning af energiforbrug skal der zoomes ind på de områder, hvor der er plads til forbedringer. Sammen udvælger vi eventuelt en arbejdsgruppe, der har de bedste forudsætninger for at finde frem til mulige tiltag.

Her udarbejdes et katalog af ideer og forslag, som kan diskuteres, måles og vejes med formål i at udvælge de rigtige og øremærkede projekter. 

3. Sørg for at inddrage medarbejderne

Det er absolut afgørende, at du har medarbejdernes opbakning, når din virksomhed skal skære ned på energiforbruget. Ofte skyldes overforbrug dårlige vaner, som sker individuelt eller kollektivt. Så hvis du skal skabe forandringer, kræver det adfærdsændringer først.

En ekstra bonus er, at det ofte også gør din virksomhed mere konkurrencedygtig, når du lytter til dine medarbejderes forslag til bæredygtige tiltag.

4. Mål på resultaterne

Vi udarbejder sammen et værktøj til målopfølgning, så du har mulighed for at sikre fremdrift. Det er afgørende for at fastholde initiativet og sikre en vedvarende indsats, der gør din forretningsmodel mere konkurrencedygtig. De ressourcer, du lægger i optimeringen, skal gerne udmønte sig i konkrete resultater – og her er data på indsatser en nødvendighed. 

Energispareordningen udløber med udgangen af 2020 – hvad gør jeg?

Når energispareordningen udløber med udgangen af 2020, stopper vores arbejde med ordningen også. Vi indgår derfor ikke nye aftaler om energispareprojekter. Dog arbejder vi ihærdigt på at blive færdige med en større portefølje af igangværende projekter.

Har du allerede indgået en aftale med os?

Få svar på, hvad du skal gøre her

Et besøg af en rådgiver fra Norlys Energi kan sikre det rigtig afsæt mod en ny og grønnere dagsorden

Om der er tale om en energiscreening, energisyn eller projektledelse af et længere forløb, garanterer vi høj kvalitet i rådgivningen, der kan forbedre virksomhedens bundlinje og klimaet.

Du bliver mødt af professionelle rådgivere, der er på jagt efter energibesparelser og har fokus på, hvordan vi kan hjælpe dig med at reducere virksomhedens CO2-udlening – samt gøre den synlig og målbar.

Kom godt i gang

Vil du vide mere om dine muligheder for energibesparelser?

Med mere end 25 års erfaring er vi blandt Danmarks bedste inden for energi- og klimaeffektivisering.

Kontakt os for en uforpligtende snak med en energikonsulent om energirådgivning.
Ring på telefon 7015 1679 eller udfyld formularen, og vi ringer dig op.

Du giver nu Norlys Energi A/S samtykke til, at vi må kontakte dig én gang med et uforpligtende tilbud. Du kan læse, hvordan vi behandler data i vores persondatapolitik.