Vindmøller og vindenergi – Bliv klogere på den klimavenlige strøm

Energistyrelsen har et mål om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. I arbejdet mod at nå det mål, spiller vindmøller en stor rolle.

På denne side, kan du blive meget klogere på vindmøller, og hvordan de omdanner vindenergi til strøm til de danske hjem. Du kan også læse, hvad du selv kan gøre for at støtte op om brugen af vedvarende energi til produktionen af strøm.

Lige nu er fusionen mellem SE og Eniig i fuld gang. Men til foråret 2020, når vi hedder Norlys, er vi klar til at tilbyde spændende nye el-aftaler til de danske hjem.

Vindmøller i Danmark

De første vindmøller i Danmark blev bygget omkring 1200-tallet og var lavet af træ. Disse vindmøller blev primært brugt til at pumpe vand eller male korn til mel.

Der skulle gå flere hundrede år før den første vindmølle, der kunne producere strøm blev opfundet. Det gjorde den af den danske fysiker og opfinder Poul la Cour i 1891 i Askov vest for Kolding.

Der er dog sket meget siden la Cours første el-producerende vindmølle i 1891 og så til i dag.

Danmark er verdensmestre i vindenergi

Siden 1970’erne er der blevet opstillet stadigt flere vindmøller rundt omkring i det danske land. I 1991 blev den første havvindmøllepark, Vindeby, opført ud for Lolland. I 2002 blev Horns Rev 1 opført som den første havvindmøllepark i stor skala – og siden er det kun gået fremad.

I 2018 dækkede vindmøllestrøm ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Det er næsten dobbelt så meget som Portugal på andenpladsen.

Kigger man kun på selve el-produktionen i den danske energi- og forsyningssektor er tallene endnu højere. Her står de danske vindmøller på land og på havet for næsten 70 % af den danske el-produktion.

Vil du gerne vide, hvor den strømmen i Danmark ellers kommer fra? Så kan du blive klogere på vores side om strøm.

Hvor mange vindmøller er der i Danmark?

I dag er der over 6.000 vindmøller i Danmark. De findes i alle størrelser fra de helt små husstandsvindmøller til de kæmpestore havvindmøller, der kan producere strøm nok til flere tusinde danske husstande. Og flere vindmøller er på vej.

Hvordan virker en vindmølle?

I princippet fungerer en vindmølle på samme måde som propellen på et fly. Den store forskel er dog, at vindmøllen er fikseret til jorden i forhold til flyet, der kan bevæge sig. I stedet for at skabe fremdrift, driver vingerne på en vindmølle en generator og producerer dermed el.

El-produktionen er mest effektiv, når vindmøllens rotor står vinkelret på vinden. Derfor registrerer en vindfane på vindmøllens maskinhus vindretningen og bevæger hele maskinhuset og rotor i den mest optimale position i forhold til vinden.

Vingerne på en vindmølle er konstrueret ud fra samme princip som vinger og propeller på et fly. Når vinden passerer forbi vingen, skaber aerodynamikken undertryk på den ene side af vingen og ”trækker” rotoren rundt. Det er samme form, for undertryk, der ”trækker” et fly op i luften, så det kan lette fra jorden.

Når vingerne driver rotoren rundt overføres energien til en generator inde i maskinhuset. Det kan enten ske direkte, eller via en gearkasse, der øger omdrejningstallet. Rotationerne i generatoren, producerer ved hjælp af elektromagnetisk energi strøm, der kan sendes ud i forsyningsnettet.

Få vindenergi i din el-aftale

I dag reklamerer flere el-selskaber med klimavenlige el-aftaler, der er baseret på strøm fra vindmøller. I disse el-aftaler vil el-prisen typisk blot være et par øre højere pr. kWh end i en almindelig el-aftale.

Ofte vil en klimavenlig el-aftale ikke koste mere end højest 10 kr. ekstra om måneden. Du behøver altså ikke give helt afkald på billig el for at være god mod klimaet.

En klimavenlig el-aftale er dog ikke en direkte garanti for, at den strøm, der kommer ud af din kontakt kommer direkte fra en vindmølle. I princippet kan den strøm stadig godt være produceret via f.eks. fossile brændstoffer.

Sådan virker en klimavenlig el-aftale

Med en klimavenlig el-aftale vil den strøm, der kommer ud af din stikkontakt stadig være den samme som med en almindelig el-aftale. Forskellen er, at med en klimavenlig el-aftale vil dit el-selskab typisk garantere, at de køber strøm fra vindmøller svarende til den mængde strøm, du bruger.

Det er med til at øge efterspørgslen på vindenergi, og du er indirekte med til bidrage til produktion, udvikling og vedligeholdelse af vindmøller.

Du vil altså ikke kunne mærke forskel på strømmen i din stikkontakt. Men klimaet kan mærke en forskel.

Hvor meget CO2 sparer man med en vindmølle?

Vindmøller er en utrolig klimavenlig måde at fremstille strøm på. Selvom selve produktionen af vindmøller udleder CO2, er den udledning hurtigt ”tjent hjem igen.”

Alt efter model og størrelse vil de fleste vindmøller kunne spare et sted mellem 3.000–7.500 tons CO2 om året i forhold til den traditionelle el-produktion i dag.

Det betyder, at alt efter model og størrelse vil en vindmølle på 7-11 måneder have sparet lige så meget CO2, som der blev udledt under produktionen af den.

Kilde: VidenOmVind.dk

Hvor meget energi producerer en vindmølle?

Der er stor forskel på, hvor meget strøm de første vindmøller kunne producere i forhold til de store havvindmøller, der bliver produceret i dag.

De første landvindmøller, der blev placeret rundt omkring i Danmark i 1970’erne kunne genere omkring 100 kW. Til sammenligning kan havvindmøller i dag generere omkring 8-9 MW. Altså mere end 80 gange så meget.

På et år kan bare én af de store havvindmøller producere omkring 36.000 MWh – altså 36.000.000 kWh. Det svarer til ca. 8.000 danske husstandes årlige el-forbrug. Med knap 1.000 havvindmøller vil man kunne producere nok strøm til at dække hele Danmarks el-forbrug.

Kilde: DR

Hvor meget strøm giver en vindmøllerotation?

Vindmøller kommer i mange forskellige størrelser. Derfor er der også forskel på, hvor meget strøm de kan producere på en enkelt rotation.

En vindmølle med rotordiameter på 164 m vil ca. producere 12,7 kWh på én rotation. Det er nok strøm til, at du kan nå at gøre en af disse ting:

  • Lade din smartphone op 662 gange
  • Køre 64 km i en Tesla
  • Køre 1.270 km på en el-cykel
  • Løbe 7 timer på løbebåndet
  • Se 139 afsnit X-Factor
  • Varme 79 pizzaer i mikroovnen
  • Høre Bohemian Rhapsody 20.622 gange på din Bluetooth-højtaler

Kilde: Larko


Vil du vide mere om, hvad du kan lave for 12,7 kWh? Så kan du blive klogere på vores side om kWh.

 

Fordele og ulemper ved vindmøller

Der er ingen tvivl om, at der er mange fordele ved vindmøller. Alligevel er der stadig nogle mennesker, der er modstandere af vindmøller – i hvert fald, hvis de står for tæt på deres bolig. Her har vi kort opridset de mest almindelige fordele og ulemper ved vindmøller.


Fordele

Det sparer på CO2’en

Den største fordel ved vindmøller er, at den strøm, som en de producerer genererer langt mindre CO2, end mange af de andre metoder, man bruger til el-produktion i dag. Den CO2, der udledes under produktionen, har vindmøllen kompenseret for på under ét år.

Det er er en vedvarende energikilde

I forhold til de fossile brændstoffer, der stadig bruges i en relativt stor grad til produktion af el, er der heller ikke risiko for at løbe tør for vindenergi. Der kan selvfølgelig være perioder, hvor det blæser mindre, og el-produktionen derfor vil være lavere. Men uanset, hvor meget strøm vi bruger, er der ikke udsigt til, at vinden på et tidspunkt vil stoppe med at blæse.

Konkurrencedygtige priser

I forhold til mange andre produktionsmetoder af el via vedvarende energi er vindmøller en af de mest konkurrencedygtige. Det er en vigtig egenskab, når produktionen af el via f.eks. fossile brændstoffer er relativt billig.

Ulemper

Naboer kan opleve støj

Den typiske klage over vindmøller kommer fra naboer, der oplever støjgener. Derfor er der stillet krav til, at vindmøllerne ikke støjer mere end 44 dB ved 8 m/s. Det svarer ca. til det støjniveau, man kan opleve i et normalt villakvarter langt fra store veje. Ved at flytte vindmøllerne ud på havet vil man ikke opleve støjgener på samme måde.

Naboer kan opleve skyggekast

Huse placeret op til 1-2 km øst og vest for vindmøller er i størst risiko for at opleve det, man kalder skyggekast fra vindmøller. Når solen skinner på møllen og dens vinger kan der opstå skygge fra tårn og maskinhus eller blink fra vingerne, når de passerer solen. Beregninger viser dog, at man som nabo til en vindmølle ikke vil opleve mere end 10 timers skyggekast om året.

Ikke alle kan lide synet af vindmøller

Det er ikke alle, der synes vindmøller er pæne – og nogle personer så heller en horisont uden forstyrrende vindmøller. For at imødekomme denne kritik, er der lavet et afstandskrav på fire gange vindmøllens totalhøjde til eventuel nabobeboelse. Det gør, at selv de helt store vindmøller ikke vil syne større end de små landmøller.

Overvejer du en klimavenlig el-aftale?

I langt de fleste tilfælde er det ret nemt at få en klimavenlig el-aftale. Langt de fleste el-selskaber tilbyder i dag en eller flere klimavenlige el-produkter. Hvis ikke dit el-selskab gør det, kan du ganske gratis flytte el-selskab.

Står du f.eks. over for at skulle melde flytning til dit el-selskab, er det en oplagt mulighed for at kigge på din el-regning og dit el-forbrug. Det koster ikke mange kroner om måneden at gøre klimaet en tjeneste med en klimavenlig el-aftale. Det løber sjældent op i mere end højest 10 kr. ekstra pr. måned.

keyboard_arrow_up