Forstå din el-regning – En gennemgang fra A til Z

Du vil typisk modtage en el-regning fire gange om året. Der er dog mange poster på regningen, og nogle af dem er måske ikke helt nemme at gennemskue.

Derfor har vi lavet denne guide, der kan hjælpe dig til bedre at forstå din el-regning.

Lige nu er fusionen mellem SE og Eniig i fuld gang. Men til foråret 2020, når vi hedder Norlys, er vi klar til at tilbyde spændende nye el-aftaler til de danske hjem.

 

Hvornår kommer el-regningen?

Langt de fleste el-selskaber sender el-regninger ud en gang i kvartalet. Det vil sige, at du modtager en el-regning fire gange om året – enten som et fysisk brev i postkassen eller digitalt via mail eller e-Boks.

Som regel vil du modtage din el-regning kort tid efter et kvartal er afsluttet, da den typisk indeholder en opgørelse af dit faktiske el-forbrug for hvert kvartal. Din afregningscyklus afhænger dog af, hvornår dit el-selskab aflæser din måler.

Din el-regning bliver opgjort i kWh

Størrelsen på din el-regning afhænger af, hvor meget strøm du har brugt i det forgangne kvartal, og hvor meget dit el-selskab vurderer, at du vil bruge i det igangværende kvartal.

Mængden af strøm udregnes i kWh, hvilket er en måleenhed for strømforbrug over tid. Vil du vide mere om, hvad betegnelsen kWh dækker over, og hvordan dit el-forbrug bliver udregnet, så har vi skrevet en hel side om kWh.

Forstå din el-regning

Din el-regning kan tage sig ud på forskellige måder alt efter, hvilket el-selskab, der leverer din strøm. Uanset el-selskab vil regningen dog typisk være delt op i et acontobeløb og en opgørelse.

Forskellen på de to er:

  • Aconto-regningen er en forudbetaling for dit el-forbrug i det igangværende kvartal. Beløbets størrelse fastsætter dit el-selskab ud fra beregninger på dit tidligere el-forbrug.
  • Opgørelsen er en regning på dit faktiske el-forbrug i det forgangne kvartal. Resultatet af opgørelsen vil blive modregnet det aconto-beløb, du tidligere har betalt for samme periode.

Som regel vil de to beløb blive lagt sammen til ét samlet beløb. Det er dét beløb, der udgør din samlede el-regning, og som du skal betale for det kvartal.

Forstå de forskellige poster på din el-regning

Vi har samlet en liste over de poster, der stort set altid vil fremgå af din el-regning. Der kan dog være små forskelle på, hvad de forskellige el-selskaber kalder posterne på el-regningen.

I cirkeldiagrammet, kan du se, hvor stor en andel de forskellige poster sådan cirka udgør af din el-regning. Vil du vide mere om de danske el-prisers sammensætning har vi skrevet en hel side om el-priser.


Guide: Forstå de forskellige poster på din el-regning

El-afgift

Du skal betale en fastsat afgift til staten for hver kWh, du bruger. El-afgiften dækker faktisk også over flere afgifter som f.eks. el-distributionsbidrag og el-spareafgift.

I 2019 var el-afgiften sat til 88,4 øre/kWh og udgjorde dermed ca. 39 % af den typiske el-regning.

Offentlige forpligtelser (PSO-afgift)

Du skal også betale PSO-afgift til staten. PSO står for Public Service Obligations. Det er en afgift, der skal sikre forsyningssikkerheden, skabe tilskud til miljøvenlig energi og forskning i miljøvenlig produktion.

Hvor meget du skal betale i PSO-afgift kan svinge fra kvartal til kvartal. Typisk vil det dog udgøre omkring 10 % af el-regningen.

Transport af el

Det lokale netselskab i dit område skal have betaling for at transportere strømmen fra producenten og frem til dit hus. Det er du også med til at betale via din el-regning.

Prisen på transport af el bliver fastsat af dit lokale netselskab, og vil typisk udgøre omkring 12 % af din el-regning.

Netabonnement

Du skal også betale en fast abonnementspris for at være tilkoblet dit lokale netselskabs el-net.

Abonnementsprisen bliver fastsat af netselskabet og er uafhængig af dit el-forbrug. Ofte vil abonnementsprisen udgøre omkring 6 % af din el-regning.

El-forbrug

Dit el-forbrug bliver opgjort i kWh, og ud fra dit forbrug skal du betale en pris pr. kWh til dit el-selskab.

Prisen pr. kWh kan være fast eller følge el-markedet op og ned alt efter din el-aftale. Det er dit el-selskab, der fastsætter prisen pr. kWh. De mange forskellige el-aftaler og el-selskaber gør, at kWh-prisen kan variere, men typisk vil den udgøre omkring 12 % af din samlede el-regning.

El-abonnement

Du skal også betale en fast abonnementspris til dit el-selskab for at få leveret strøm.

Abonnementsprisen bliver fastsat af dit el-selskab og kan variere alt efter el-aftale og el-selskab. Prisen er uafhængig af dit forbrug og som regel udgøre omkring 1 % af din el-regning.

Guide: Forstå de forskellige poster på din el-regning

Én samlet regning fra dit el-selskab

Der er altså mange forskellige poster på el-regningen, fordi du både skal til betale til staten, dit netselskab og dit el-selskab, hver gang du bruger strøm. Selvom du skal betale til tre forskellige aktører, får du kun én el-regning. Dit el-selskab opkræver nemlig betalingen for dit el-forbrug på vegne af stat og netselskab. Skal du flytte, er det derfor dit el-selskab, du skal give besked om adresseændringen.

Forskellen på netselskab og el-selskab

Netselskabet er dem, der ejer el-kablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge el-selskab. Din bopæl afgør, hvilket netselskab, du hører til.

El-selskabet er dem, der køber strøm fra producenterne og sælger den videre til dig som forbruger. Du kan frit vælge, hvilket el-selskab, der skal levere din strøm.

Hvad lyder en gennemsnitlig el-regning på?

Det er svært at give et bud på, hvad en gennemsnitlig el-regning ligger på. Det afhænger både af el-aftale og el-forbrug. Derfor har ting som boligtype og antal personer i husstanden f.eks. stor betydning for el-regningens størrelse. Og så svinger el-priserne også op og ned hver dag, hvilket kun gør det endnu svære.

Skal man alligevel komme med et forsigtigt bud, kan man gå ud fra tommelfingerreglen om, at en kWh ca. koster 2,4 kr. inkl. alle afgifter og moms. De 2,4 kr. kan du så gange med gennemsnitstal for el-forbruget i husstande, der ligner din. Det giver dig dog ikke et endegyldigt facit. Der er mere tale om et cirkatal, der stadig kan svinge meget fra husstand til husstand.

Så meget strøm bruger vi i gennemsnit

En gennemsnitsdansker bruger ifølge Energistyrelsen omkring 1.600 kWh om året. En gennemsnitsdansker vil altså på et år få el-regninger for ca. 3.800 kr.

Bor man flere under samme tag vil de samlede el-regninger løbe op i flere penge i alt – men færre pr. person. En typisk familie på to voksne og to børn vil bruge omkring 4.500 kWh om året, og dermed betale lidt over 10.000 kr. om året for el.

Har du el-varme, varmepumpe eller jordvarme, vil din el-regning højst sandsynlig være højere end gennemsnittet. Du kan dog skære toppen af den ved at søge om reduceret el-afgift.

Har du valgt en klimavenlig el-aftale, hvor du betaler et par øre ekstra for at støtte op om brugen af vindenergi, vil din el-regning være lidt større. Men sjældent mere end 10 kr. om måneden.

Hvordan kan jeg få en billigere el-regning?

Der er i bund og grund to måder, du kan spare penge på din el-regning: Find en billigere el-aftale eller skru ned for dit el-forbrug

Gør du begge dele, kan du selvfølgelig spare mest, men gør du bare en af tingene, kan du også mærke det på din el-regning.


Find en billig el-aftale

Mange el-selskaber lokker med billige el-aftaler. Når du sammenligner el-aftaler og kWh-priser er det dog vigtigt, at du holder tungen lige i munden. Får du ikke alle tallene med, kan du risikere at stå med en el-aftale, der i sidste ende viser sig at være dyrere.

Derfor har vi skrevet en guide, der kommer omkring alt, du skal vide, når du sammenligner el-aftaler i jagten på billig strøm.

Skru ned for dit el-forbrug

Uanset hvad du betaler for pr. kWh, vil du altid kunne spare penge på el-regningen ved at skrue ned for el-forbruget. Ifølge Energistyrelsen kan langt de fleste danskere reducere deres el-forbrug med 1/3 uden, at det vil gå nævneværdigt ud over komforten.

Vil du gerne vide, hvordan det kan lade sig gøre, har vi samlet en masse gode råd til, hvordan du kan skrue ned for el-forbruget.

Skær toppen af el-regningen med reduceret el-afgift

Har du el-varme, varmepumpe eller jordvarme kan du få reduceret din el-afgift. Det betyder, at du på alt årligt el-forbrug over 4.000 kWh vil kunne spare penge. Se hvordan du søger om reduceret el-afgift.

keyboard_arrow_up